Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu składa osoba prawna (np. spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stowarzyszenie, fundacja, spółka cywilna, spółka komandytowa, spółka jawna itd.)

Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew składa osoboa fizyczna.

Załączniki:
Pobierz plik (zgłoszenie_wycinka_drzew.doc)ZGŁOSZENIE zamiaru usunięcia następujących drzew/krzewów[ZGŁOSZENIE zamiaru usunięcia następujących drzew/krzewów*) na terenie miejscowości - plik DOC]
Pobierz plik (zgłoszenie_wycinka_drzew.pdf)ZGŁOSZENIE zamiaru usunięcia następujących drzew/krzewów[ZGŁOSZENIE zamiaru usunięcia następujących drzew/krzewów*) na terenie miejscowości - plik pdf]