Jednostka organizacyjna gminy założona w styczniu 1947r. Jej pierwszym kierownikiem był Tadeusz Łuszczak – nauczyciel z Niebylca. Obecnie GBP mieści się w zabytkowym budynku b. synagogi i w jej skład wchodzi wypożyczalnia dla dorosłych, oddział dla dzieci i czytelnia ogólna. Biblioteka posiada trzy Filie, a mianowicie w Gwoźnicy Górnej, Lutczy i Połomi. Na koniec 2002r. GBP liczyła 53.395 woluminów, z czego w Filii Gwoźnica Górna było 7.617 woluminów, w Filii Lutcza – 10.560 woluminów i Filii Połomia – 9.121 woluminów. Kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej jest p. Władysława Sworst, tel. 17 2773066