Instytucja kultury utworzona w 1985r. Jej dyrektorem jest mgr Agnieszka Cynar. Jednostka ma siedzibę w Niebylcu. W ramach GOK działa kapela ludowa „Jany”, zespół śpiewaczy „Malina”, kapela podwórkowa „Cajmery”, Jazz Band Niebylec, orkiestra dęta, mażoretki, młodzieżowa grupa wokalna oraz wiele kół zainteresowań. GOK wydaje gazetę lokalną „Głos Niebylca”, w której publikowane są aktualne informacje gospodarcze, kulturalne i sportowe z regionu. Od niedawna GOK zakresem swego działania obejmuje również działalność sportową i w tym zakresie prowadzi siłownię „Champion” oraz organizuje różne imprezy sportowe. Stałą imprezą kulturalną w Niebylcu są doroczne „Dni Niebylca” na przełomie czerwca i lipca oraz „Dożynki Malinowe” w Połomi organizowane w lipcu każdego roku. Tel. GOK – 17 2773030. 
Strona www Gminnego Ośrodka Kultury