W dniu 16 sierpnia 2013 r., w Siedlisku Janczar w Pstrągowej, odbyło się spotkanie upowszechniające diagnozę środowiska młodzieży z Gminy Niebylec, przeprowadzoną przez Stowarzyszenie Bractwo Nowego Światła z Połomi, w ramach projektu PENGO, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

 Wraz z Panią Anetą Wilk (z BNS) współprowadzącą spotkanie była
Pani Aleksandra Gołdys - socjolożka, badaczka społeczna i marketingowa, specjalista badań jakościowych, etnograficznych i ewaluacyjnych z Uniwersytetu Warszawskiego Teacher projektu PENGO.

W dyskusji na temat celu i metod diagnozowania młodzieży prowadzonej podczas spotkania wzięli udział zaproszeni goście, a wśród nich:
- Przedstawiciele Urzędu Gminy Niebylec i Starostwa Powiatowego Strzyżów; Gminnego Ośrodka Kultury z Niebylca,
- Dyrektorzy Szkół Gimnazjalnych z Gminy Niebylec wraz z pedagogiem szkolnym,
- Nauczyciele;
- Przedstawiciele Fundacji, Stowarzyszeń i Towarzystw z Powiatu Strzyżowskiego.

Spotkanie miało na celu upowszechnienie diagnozy, która przedstawia najważniejsze problemy i potrzeby młodzieży z Gminy Niebylec m.in.:, Kim są? Jakie mają relacje z rodziną i rówieśnikami? Dlaczego się uczą? W jaki sposób najchętniej spędzają czas wolny? Jakie są ich wartości, uczucia i aspiracje? Co dla nich w życiu jest najważniejsze? Jaki mają pogląd na swoje środowisko lokalne?

Opracowana diagnoza przyczynić się ma, do głębszego zrozumienia problemów i potrzeb lokalnej młodzieży, a tym samym do podejmowania takich działań, które będą skuteczne i przyczynią się do zmiany na lepsze, zarówno mieszkańców jak i całej Małej Ojczyzny. Ma być również pomocą dla tutejszych instytucji, organizacji oraz każdej jednej osoby, chcącej w jakikolwiek sposób wspierać młode pokolenie – naszą wspólną przyszłość!

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem diagnozy, który dostępny jest na stronie internetowej: http://mytoniebyleco.wordpress.com