Projekt OZE

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie prac instalacyjno-montażowych w ramach Projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”, zawarte zostały umowy z następującymi wykonawcami:
1) część nr 1 - Dostawa wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych - Solartime Sp. z o.o., ul. Okulickiego 17, 35-222 Rzeszów,
2) część nr 2 - Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych - Hymon Energy Sp. z o.o., ul. Dojazd 16A, 33-100 Tarnów,
3) część nr 3 - Dostawa wraz z montażem kotłów na biomasę - Semper Power Sp. z o.o., ul. Główna 7, 42-693 Krupski Młyn,
4) część nr 4 - Dostawa wraz z montażem pomp ciepła - Romitex Sp. z o.o., Sadurki 18, 24-150 Nałęczów.
Informujemy jednocześnie, że nadzór inwestorski z ramienia Gminy Niebylec nad realizacją poszczególnych instalacji powierzony został firmie: GASKOP G. Potwora, Z. Przystasz s.c., ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów.
Przypominamy, że według założeń Projektu najpóźniej do dnia 15.06.2019 r. zamontowane mają zostać wszystkie przewidziane w Projekcie instalacje OZE. Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami z Wykonawcami poszczególnych instalacji, rozpoczęcie prac instalacyjno-montażowych przewidywane jest na luty 2019 r. (z wyjątkiem kotłów, których montaż rozpoczęliśmy jeszcze w bieżącym roku). Zwracamy jednocześnie uwagę, że przed przystąpieniem do montażu instalacji, powinniśmy dysponować od Państwa wpłatą wkładu własnego w pełnej wysokości. Ostateczna wysokość Państwa wkładu za poszczególne instalacje, wyliczona na podstawie zaoferowanych w przetargu cen, w tym docelowa wysokość II transzy Państwa wkładu zostaną wprowadzone do przygotowanych dla Państwa aneksów do umów uczestnictwa w Projekcie. Jak wskazywaliśmy poprzednio, planowane koszty Państwa udziału w Projekcie uległy obniżeniu, w związku z czym wysokość II transzy Państwa wkładu będzie niższa niż ta, która wynika z Państwa dotychczasowych umów. Tym samym zapraszamy każdego z uczestników Projektu do stawienia się w biurze Projektu w Urzędzie Gminy Niebylec celem zapoznania się z ostatecznymi kosztami udziału w Projekcie i zawarcia aneksu do umowy. Zwracamy również uwagę na konieczność uregulowania II transzy wkładu własnego w terminie do dnia 31.01.2019 r.