Logo projektu

Szanowni Państwo,
Informujemy, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w dniu 28.01.2019 r. (tj. w poniedziałek) o godz. 17:30 na obiekcie hali widowiskowo-sportowej w Niebylcu odbędzie się spotkanie organizacyjne w ramach Projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”.
Spotkanie poświęcone będzie omówieniu aspektów technicznych związanych z montażem instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych i odbędzie się przy udziale przedstawicieli Wykonawców – Solartime oraz Hymon Energy - wyłonionych do realizacji prac montażowych ww. instalacji.
Pierwsza część spotkania dotyczyła będzie instalacji kolektorów słonecznych i przewidujemy, że potrwa nie dłużej niż 60 minut, dlatego też mieszkańców zainteresowanych wyłącznie instalacjami fotowoltaicznymi zapraszamy na godz. 18:30.
Przy tej okazji przekazujemy Państwu w załączeniu prezentacje przygotowane przez firmę Hymon Energy – Wykonawcę wyłonionego do montażu instalacji fotowoltaicznych.
Wskazujemy także, że podczas spotkania rozprowadzimy wśród Państwa do wypełnienia dodatkowe ankiety, które posłużą w szczególności do przygotowania przez Wykonawcę w Państwa imieniu stosownych zgłoszeń wykonanych mikroinstalacji fotowoltaicznych do zakładu energetycznego. Niezbędne od Państwa dane do zgłoszenia mikroinstalacji PV obejmują takie elementy, jak:
- imię i nazwisko osoby, na którą zapisany jest licznik , umowa przyłączeniowa (jeżeli są to dwie lub więcej osób – dane wszystkich),
- PESEL,
- moc przyłączeniowa,
- nr PPE (Punkt Poboru Energii),
- nr licznika,
- lokalizacja licznika,
- wartość zabezpieczenia przedlicznikowego,
- rodzaj przyłącza (napowietrzne / ziemne),
- nr słupa lub nr ZK (Złącze Kontrolne).
W miarę możliwości, prosimy o przygotowanie się w powyższym zakresie, a wszelkie wątpliwości zostaną jeszcze omówione w trakcie spotkania.
Przypominamy również o potrzebie zgłoszenia się do naszego biura Projektu w tut. Urzędzie Gminy Niebylec celem ustalenia ostatecznych kosztów w Projekcie, zawarcia aneksu do umowy uczestnictwa w Projekcie oraz uregulowania drugiej transzy Państwa wpłaty, co nastąpić powinno do końca stycznia br.