Szanowni Państwo,

Informujemy, że w tym tygodniu podpisywane są umowy z wykonawcami wyłonionymi w postępowaniu przetargowym na wykonanie prac instalacyjno-montażowych w ramach Projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”.

Tym samym przechodzimy do kolejnej fazy realizacji Projektu, tj. do fazy inwestycyjnej, w ramach której najpóźniej do dnia 15.06.2019 r. zamontowane zostaną wszystkie przewidziane w Projekcie instalacje OZE.

Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami z wykonawcami, rozpoczęcie prac montażowych instalacji przewidywane jest na luty 2019 r. Wynika to przede wszystkim z faktu, że przed wykonaniem jakiejkolwiek instalacji niezbędne jest wniesienie ze strony mieszkańców Gminy pełnej wysokości ustalonego wkładu własnego, co nastąpić powinno do końca stycznia 2019 r. W tym też celu już teraz zapraszamy wszystkich Państwa - uczestników Projektu do stawiania się od przyszłego tygodnia w biurze Projektu w tut. Urzędzie Gminy Niebylec celem uregulowania drugiej transzy Państwa wpłaty. Zaznaczamy przy tej okazji, że planowane koszty Państwa udziału w Projekcie ulegną obniżeniu, w związku z czym nie będą Państwo zmuszeni do jakichkolwiek dopłat powyżej kwot, które wynikają z Państwa obecnych umów. Wskazujemy również, że ostateczna wysokość wkładu własnego za poszczególne instalacje wprowadzona będzie do przygotowywanych dla Państwa aneksów do umów uczestnictwa w Projekcie. Zachęcamy też, aby w miarę możliwości nie odkładać wpłaty drugiej transzy na ostatnią chwilę, tak by na koniec stycznia 2019 r. można było uzbierać pełną pulę Państwa środków finansowych na poczet płatności, sprawnie zakończyć etap aneksowania Państwa umów i przystąpić do realizacji.

Informujemy także, że w związku z pilną potrzebą wykonania instalacji kotłów na biomasę na niektórych gospodarstwach, czynimy starania, aby pierwsze kotły zamontowane zostały jeszcze w drugiej połowie grudnia 2018 r. Z tego też względu zachęcamy uczestników Projektu, u których przewidziany jest montaż kotłów, do udziału w spotkaniu organizacyjnym z wykonawcą, na którym omówione zostaną wszystkie aspekty techniczne związane z ich montażem. Mimo że zainteresowani udziałem w spotkaniu zostali już o nim uprzednio poinformowani telefonicznie, przypominamy, że odbędzie się ono w piątek (07.12.2018 r.) w budynku wielofunkcyjnym (GOK) w Niebylcu o godz. 17:00. Podkreślamy jednocześnie, że organizowane spotkanie poświęcone będzie wyłącznie kwestiom związanym z montażem kotłów, natomiast szczegółowe informacje dotyczące pozostałych instalacji przekazane zostaną Państwu w odrębnych terminach.