Szanowni Państwo,
W ślad za wczorajszym spotkaniem organizacyjnym w ramach Projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”, dotyczącym montażu instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych, przekazujemy poniżej kluczowe ustalenia:
Montaż instalacji, zarówno kolektorów słonecznych, jak i fotowoltaicznych na terenie naszej gminy rozpocznie się na przełomie lutego i marca. W każdym przypadku montaż będzie poprzedzony wizją lokalną dokonaną przez wyznaczonego przedstawiciela danego Wykonawcy, tj. w przypadku kolektorów słonecznych – firmy Solartime z Rzeszowa, a w przypadku paneli fotowoltaicznych – firmy Hymon Energy z Tarnowa. Podczas oględzin na terenie Państwa nieruchomości przedstawiciel Wykonawcy w porozumieniu z Państwem ustali docelowe miejsce montażu kolektorów/paneli na dachu budynku (lub gruncie), miejsce montażu zbiornika solarnego (w przypadku solarów), falownika i rozdzielnic (w przypadku fotowoltaiki), a także sposób rozprowadzenia przewodów i kabli.

Wskazujemy, że w wyniku przeprowadzonego podczas spotkania losowania, przyjęta została następująca kolejność montażu:

Instalacje kolektorów słonecznych:
1) Gwoźnica Górna / Gwoźnica Dolna,
2) Niebylec/ Gwoździanka / Blizianka,
3) Jawornik,
4) Połomia,
5) Konieczkowa,
6) Lutcza,
7) Baryczka/ Małówka.

Instalacje fotowoltaiczne:
1) Konieczkowa,
2) Gwoźnica Górna/ Gwoźnica Dolna,
3) Baryczka / Małówka,
4) Niebylec/ Gwoździanka / Blizianka,
5) Jawornik,
6) Lutcza,
7) Połomia.

Montaż instalacji w danej miejscowości (danej grupie miejscowości) powinien potrwać około tygodnia czasu. Dla zapewnienia sprawnej logistyki w terenie, skierowany zostanie do Państwa transport urządzeń wchodzących w skład poszczególnych instalacji, który odbywał się będzie według numeracji porządkowej nieruchomości w danej miejscowości. W dalszej kolejności umówieni zostaną Państwo indywidualnie z przedstawicielem Wykonawcy na konkretny dzień, w którym wykonany zostanie montaż instalacji.
Ponieważ u części z Państwa na budynku przewidziany jest montaż zarówno kolektorów słonecznych, jak i paneli fotowoltaicznych, a nie będziemy w stanie zapewnić Państwu jednoczesnej wizji lokalnej przez przedstawicieli obu Wykonawców, dlatego prosimy, by we własnym interesie uczulić Wykonawcę, który pojawi się u Państwa jako pierwszy, aby wziął to pod uwagę przy rozplanowywaniu położenia kolektorów/paneli.
Dla Państwa rozeznania co do orientacyjnych powierzchni wymaganych pod montaż poszczególnych instalacji, podajemy poniżej wymiary montowanych kolektorów/paneli:

- instalacja kolektorów słonecznych o mocy min. 2,4 kW (moc faktyczna 2,66 kW) – 2 kolektory o wymiarach 2,02 m x 1,02 m każdy,
- instalacja kolektorów słonecznych o mocy min. 3,6 kW (moc faktyczna 3,99 kW) – 3 kolektory o wymiarach 2,02 m x 1,02 m każdy,
- instalacja kolektorów słonecznych o mocy min. 4,8 kW (moc faktyczna 5,08 kW) – 3 kolektory o wymiarach 2,02 m x 1,30 m każdy,
- instalacja kolektorów słonecznych o mocy min. 6,0 kW (moc faktyczna 6,29 kW) – 4 kolektory o wymiarach 2,02 m x 1,20 m każdy.
Kolektory słoneczne będą montowane szeregowo, dlatego pod ich montaż należy przewidzieć na dachu powierzchnię prostokąta o wysokości 2 m i szerokości odpowiadającej szerokości wszystkich montowanych kolektorów.

Instalacje fotowoltaiczne w każdym przypadku wykonane będą z zastosowaniem paneli PV o wymiarach 1,64 m x 0,99 m każdy.
Dla ustalenia powierzchni wymaganej pod montaż danej instalacji, wymiary pojedynczego panela należy przemnożyć przez ich planowaną ilość. Dla przypomnienia podajemy przewidziane u Państwa warianty:
- instalacja PV o mocy 2,16 kW (moc faktyczna 2,24 kW) – 8 paneli,
- instalacja PV o mocy 2,70 kW (moc faktyczna 2,80 kW) – 10 paneli,
- instalacja PV o mocy 3,24 kW (moc faktyczna 3,36 kW) – 12 paneli,
- instalacja PV o mocy 3,78 kW (moc faktyczna 3,92 kW) – 14 paneli,
- instalacja PV o mocy 4,32 kW (moc faktyczna 4,48 kW) – 16 paneli,
- instalacja PV o mocy 4,86 kW (moc faktyczna 5,04 kW) – 18 paneli,
- instalacja PV o mocy 5,40 kW (moc faktyczna 5,60 kW) – 20 paneli,
- instalacja PV o mocy 7,02 kW (moc faktyczna 7,28 kW) – 26 paneli.
Układ paneli fotowoltaicznych można w dużym zakresie dostosować do budowy dachu, przy czym należy jednocześnie zwrócić szczególną uwagę, aby przy planowaniu położenia paneli unikać nawet najmniejszych i okresowych zacienień, np. przez lukarnę czy komin, które mogą w znacznym stopniu zredukować moc instalacji.

Wskazujemy także na ewentualne elementy dodatkowe, które możecie Państwo wedle własnych potrzeb zamówić u Wykonawcy przy okazji montażu instalacji kolektorów słonecznych, przy czym należy pamiętać, że będą to wydatki poza Projektem, stanowiące indywidualny koszt po Państwa stronie, zgodnie z poniższym:
- zestaw przyłączeniowy do podłączenia dodatkowego źródła ciepła (np. kotła) do górnej wężownicy zasobnika solarnego (bez pompki obiegowej) – 380,00 zł brutto,
- zestaw przyłączeniowy do podłączenia dodatkowego źródła ciepła (np. kotła) do górnej wężownicy zasobnika solarnego (z pompką obiegową) – 500,00 zł brutto,
- demontaż istniejącego zbiornika c.w.u. – 60,00 brutto,
- grzałka elektryczna do zasobnika solarnego – 150,00 zł brutto,
- koszt specyficznych rozwiązań (zgodnie z życzeniem właściciela nieruchomości) pod konstrukcję wsporczą kolektorów montowanych na gruncie – według indywidualnej wyceny.

Wszelkie szczegóły związane z montażem instalacji będą Państwo mogli na bieżąco uzgadniać z wyznaczonymi przedstawicielami Wykonawców. Jeśli mimo tego będą Państwo potrzebowali dodatkowego doradztwa technicznego, np. w przypadku potrzeby zastosowania rozwiązań dodatkowych czy nietypowych, chęci powiązania wykonanej instalacji z innymi instalacjami na budynku, prosimy o kontakt z reprezentującymi Gminę Niebylec inspektorami nadzoru inwestorskiego: GASKOP Grzegorz Potwora Zbigniew Przystasz s.c., ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów, tel. 605 266 214.

Cały czas przypominamy także o konieczności zgłoszenia się do naszego biura Projektu w tut. Urzędzie Gminy Niebylec celem ustalenia ostatecznych kosztów Państwa instalacji, zawarcia aneksu do umowy uczestnictwa w Projekcie oraz jak najszybszego uregulowania drugiej transzy Państwa wpłaty. Dokonanie przez Państwa wpłaty drugiej transzy uzależnia przekazanie Państwa danych Wykonawcom i przystąpienie do montażu instalacji na Państwa nieruchomości.