OZE

Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi wciąż montażami instalacji kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę informujemy, że w przypadku konieczności ustalenia z Wykonawcą konkretnego terminu montażu instalacji na Państwa nieruchomości, należy kontaktować się z przedstawicielami Wykonawców, jak poniżej:
- w kwestii montażu kolektorów słonecznych – Pan Daniel Dziwisz – Solartime Sp. z o.o., tel. 515 155 900 lub 515 155 903,
- w kwestii montażu kotłów na pellet – Pani Paulina Golara – Semper Power Sp. z o.o., tel. 603 906 299 lub 516 458 225.

Jednocześnie z uwagi na zakończone prace związane z montażem instalacji fotowoltaicznych, przypominamy o obowiązującej Państwa procedurze przyłączenia wykonanej instalacji do sieci elektroenergetycznej. Przygotowane dla Państwa przez Wykonawcę – Hymon Energy Sp. z o.o. zgłoszenie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji przekazujecie Państwo do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (w naszym przypadku będzie to PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Krosno). Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorstwo energetyczne w terminie 30 dni ma obowiązek dokonać przyłączenia do sieci zgłoszonej mikroinstalacji, co wiąże się jednocześnie z koniecznością wymiany u Państwa licznika na dwukierunkowy (koszt montażu nowego układu pomiarowo-rozliczeniowego ponosi PGE Dystrybucja S.A.). W międzyczasie powinniście Państwo otrzymać dokument potwierdzający możliwość świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej, który stanowi dla Państwa podstawę do zawarcia umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji. Umowę kompleksową zawieracie Państwo z PGE Obrót S.A. w Biurze Obsługi Klienta przy ul. 8 Marca 6 w Rzeszowie lub w nowo otwartym Punkcie Sprzedaży przy ul. Podwale 16a w Krośnie.