Szanowni Państwo,

Przekazujemy do Państwa wiadomości, że montaż instalacji OZE na nieruchomościach objętych projektem dobiega już końca. Wyznaczeni przez Gminę inspektorzy nadzoru inwestorskiego sukcesywnie dokonują w terenie odbiorów końcowych instalacji, dlatego też przy tej okazji wszelkie Państwa wątpliwości i uwagi prosimy kierować do nich w trakcie oględzin instalacji wykonanych na Państwa nieruchomości.
Informujemy również, że na obecnym etapie wprowadzamy aneksy do zawartych z Państwem umów, dotyczące przypadków montażu instalacji poza budynkiem mieszkalnym. Związane jest to z koniecznością naliczenia i odprowadzenia do Urzędu Skarbowego podwyższonej, 23%-owej stawki podatku VAT od wartości netto instalacji wykonanej właśnie poza bryłą budynku mieszkalnego. Dopłata VAT, oznaczająca uzupełnienie wkładu własnego mieszkańca o brakującą 15%-ową różnicę pomiędzy stawką 8 a 23% VAT, naliczoną od całkowitych kosztów netto instalacji odbywa się według następujących zasad:
- w przypadku instalacji fotowoltaicznych montowanych na budynkach gospodarczych, garażach lub na gruncie, wszystkie elementy instalacji pozostają poza bryłą budynku mieszkalnego, dlatego też dopłata VAT naliczona jest od całości kosztów netto instalacji,
- w przypadku instalacji kolektorów słonecznych montowanych na budynkach gospodarczych, garażach lub na gruncie, część instalacji (tj. w szczególności kolektory słoneczne i przewody solarne) wykonana jest poza bryłą budynku mieszkalnego i dopłata VAT naliczona jest wyłącznie od tej części instalacji, podczas gdy pozostała część instalacji (tj. zbiornik solarny, grupa pompowa, naczynia przeponowe) wykonana jest w budynku mieszkalnym, co oznacza, że koszt tej części instalacji pozostaje objęty stawką 8% VAT.
Aktualne, ostateczne wyliczenia kosztów instalacji, z uwzględnieniem stawek 8 i 23% VAT, znajdują się w załączonej tabeli.