Narodowe Święto Niepodległości przypadające na 11 listopada jak można wyczytać w preambule ustawy sejmowej z 1989 roku o ustanowieniu tegoż święta jest obchodzone dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego oraz walk pokoleń Polaków o wolność i niepodległość. Różnie wyglądają jego obchody: począwszy od głównych z udziałem najwyższych władz państwowych przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, aż po uroczystości lokalne. Na naszym terenie uroczystości gminne już od kilku lat mają niezmienny charakter: rozpoczynają się od mszy św. w kościele parafialnym pw Znalezienia Krzyża Św., a kończą pod pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszko w Niebylcu.

 Podobnie w tym roku uroczystość rozpoczęła się od przemarszu zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Niebylec, pocztów sztandarowych szkół oraz Orkiestry Dętej z Niebylca spod budynku Urzędu Gminy do kościoła parafialnego. W kościele odprawiona została msza św. przez ks. prałata Stanisława Stęchłego – proboszcza miejsca, który w swojej homilii zwracał uwagę na dzisiejsze problemy patriotyzmu oraz wiary. Po zakończonej mszy świętej strażacy, delegacje instytucji, szkół, firm oraz osoby prywatne udały się pod pomnik ks. Jerzego Popiełuszko. Pod pomnikiem komendant gminny ZG OSP RP druh Stanisław Daszykowski złożył meldunek Wójtowi Gminy Niebylec Zbigniewowi Korabowi, następnie orkiestra dęta odegrała hymn państwowy. Po uroczystym meldunku Wójt Gminy wygłosił okolicznościowe przemówienie,które rozpoczął słowami Błogosławieni synowie i córy, dla których Naród, Ojczyzna i Wiara, to nie treść pusta, ale symbol, który miłość im szyła złotem na sztandarach...Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć tracą życie. Po zakończonym przemówieniu zgromadzone delegacje oraz osoby prywatne składały kwiaty pod pomnikiem. Zakończeniem uroczystości był krótki koncert melodii patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej z Niebylca pod batutą kapelmistrza Janusza Raka. Nad porządkiem uroczystości czuwała Agnieszka Cynar z GOK Niebylec.