W dniu 28 grudnia 2011 w świetlicy Urzędu Gminy w Niebylcu odbyła się ostatnia w mijającym roku sesja Rady Gminy Niebylec. Udział w niej wzięli radni, sołtysi wsi, wójt gminy Zbigniew Korab, sekretarz Antoni Chuchla, skarbnik Edward Wolanin oraz ks prałat Stanisław Stęchły proboszcz parafii pw Znalezienia Krzyża Św. w Niebylcu. Na program sesji złożyły się podsumowania prac poszczególnych stałych komisji rady gminy oraz przyjęcie planu pracy na rok przyszły.

Sesja ta ze względu na podniosły świąteczny charakter odbiegła od innych posiedzeń rady gminy, była ona okazją do złożenia sobie okolicznościowych życzeń oraz połamania się opłatkiem. Szczególne życzenia wytrwałości, miłości oraz nieustającego błogosławieństwa Bożego złożył ks. Stanisław Stęchły. Dla niektórych członków Rady Gminy był to pierwszy rok pracy w charakterze radnych i z pewnością nowym doświadczeniem w społecznej działalności.