Złote gody to niezwykłe wydarzenie, wyjątkowe święto, które obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Wspólne pół wieku to dowód wzajemnej miłości, zrozumienia i zbudowania trwałego gmachu któremu na imię rodzina. To wspaniały wzór mądrego życia i przykład dla młodych zakładających rodziny. Uroczyste spotkanie par obchodzących brylantowe , szmaragdowe i złote gody małżeńskie odbyło się 26 października 2011r w Domu Kultury w Niebylcu.

 

Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz gminy Zbigniew Korab - Wójt Gminy, Danuta Lęcznar - Przewodnicząca Rady Gminy w Niebylcu, Antoni Chuchla - Sekretarz Gminy Niebylec, Zofia Leszczak - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Jednak najważniejszymi gośćmi były pary obchodzące jubileusz: Brylantowych godów 60 lat pożycia małżeńskiego Państwo Józefa i Stanisław Szostak z Lutczy, Szmaragdowych godów 57 lat pożycia małżeńskiego Państwo Lucyna i Tadeusz Korab z Konieczkowej. Złotych godów małżeńskich 50 lat pożycia małżeńskiego: 1. Alina i Leopold Bliźniak z Konieczkowej 2. Anna i Kazimierz Stanisławczyk z Gwoźnicy Dolnej 3. Kazimiera i Piotr Bosek z Gwoździanki 4. Janina i Stanisław Stachura z Jawornika 5. Kazimiera i Władysław Janaś z Połomi 6. Janina i Władysław Delikat z Jawornika 7. Janina i Edward Gorzknik z Jawornika 8. Stanisława i Stanisław Lasota z Blizianki 9. Maria i Władysław Reguła z Połomi 10. Władysława i Antoni Bober z Połomi 11. Teresa i Bolesław Zamorscy z Blizianki 12. Maria i Krzysztof Baszak z Niebylca 13. Zofia i Edward Antonik z Jawornika 14. Stanisława i Florian Walkowiak z Konieczkowej

Po uroczystym przemówieniu Wójta Gminy głos zabrała Pani Zofia Leszczak, kierownik USC przywitała pary oraz złożyła życzenia. Wszystkim obecnym Parom Małżeńskim składam wyrazy uznania oraz płynące z głębi serca życzenia. Niech nadchodzące dni, miesiące, lata będą dla Państwa pełne optymizmu i radości. Niech upływają Wam w spokoju, w otoczeniu kochającej rodziny, dzieci i wnuków. Niech zdrowie zawsze Wam dopisuje, a błogosławieństwo Boże dodaje Wam siły do dalszego trwania we wspólnej miłości, przyjaźni i zaufaniu. Szczęść Wam Boże. Wkrótce potem Wójt Gminy Zbigniew Korab, wręczył medale od Prezydenta złotym, brylantowym i szmaragdowym jubilatom. Pary otrzymały kwiaty, pamiątkowe dyplomy. Wszyscy zgromadzeni odśpiewali uroczyste Sto-lat i wznieśli toast za zdrowie świętujących par. Uroczyste spotkanie zostało umilone melodiami kapeli Jany. Jubilatka brylantowych godów Pani Józefa Szostak zabierając głos przedstawiła w bardzo dużym skrócie przebieg swojego 60-letniego pożycia związku małżeńskiego i w imieniu wszystkich jubilatów podziękowała za zorganizowanie spotkania. Złotym Jubilatom Wójt Gminy i wszyscy mieszkańcy naszej gminy życzą jak najlepszego zdrowia, pogody ducha oraz życzliwej opieki i miłości najbliższych na wiele następnych lat.

oprac: Z.Leszczak, foto: M.Lenart