Wraz z rozpoczęciem nowego 2011 roku w budynku GOK w Niebylcu zorganizowane zostało noworoczne spotkanie opłatkowe, na które zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji i organizacji samorządowych powiatowych, gminnych oraz przedsiębiorcy. Spotkanie miało przede wszystkim uroczysty świąteczny charakter, ale było również okazją do nawiązania współpracy pomiędzy samorządem, a lokalnym biznesem.

Podczas spotkania wójt gminy Zbigniew Korab dokonał podsumowania roku 2011 oraz korzystając z okazji złożył życzenia na rok następny. Jak stwierdził rok 2012 często w wyniku doniesień medialnych napawa obawą,  pesymizmem, dlatego też życzył on wszystkim optymizmu oraz wiary, jak również spełnienia wszystkich zamierzeń w nowym roku. Podczas spotkania uczestnicy składali sobie również indywidualnie życzenia łamiąc się opłatkiem, który został poświęcony przez ks. Stanisława Mularskiego proboszcza parafii pw św Antoniego Padewskiego z Gwoźnicy Górnej. Spotkanie zostało uświetnione przez występ przedszkolaków z Zespołu Szkół w Niebylcu oraz kapeli ludowej Jany.