Tradycyjnie w gminie Niebylec rokrocznie obchodzi się rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja połączoną z przypadającym w kalendarzu dzień później świętem patronalnym strażaków. Tak jak każdego roku uroczystość rozpoczęła się od przemarszu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Niebylec, pocztów sztandarowych szkół oraz orkiestry dętej spod budynku Urzędu Gminy w Niebylcu do kościoła pw Znalezienia Krzyża Św. w Niebylcu.

 Mszę św. odprawił ks. prałat Stanisław Stęchły, który podczas kazania nawiązał do kościelnej uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski również przypadającej na dzień 3 maja. Proboszcz przypomniał o wydarzeniach historycznych, w których władcy polscy wypraszali wstawiennictwo Maryi w trudnych losach kraju m.in. nawiązał do Jana III Sobieskiego i wiktorii wiedeńskiej, jak również do króla Jana Kazimierza, potopu szwedzkiego i cudownej obrony Jasnej Góry. Po zakończonej mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik św. Floriana, gdzie komendant gminny ZG ZOSP RP druh Stanisław Daszykowski złożył meldunek na ręce wójta gminy Niebylec Zbigniewa Koraba, następnie odegrany został hymn państwowy oraz dokonano podniesienia flagi. Wójt gminy wygłosił również okolicznościowe przemówienie, które zostało załączone poniżej. Po przemówieniu delegacje instytucji, szkół oraz organizacji społecznych składały kwiaty pod pomnikiem. Na zakończenie uroczystości wystąpiły mażoretki oraz orkiestra dęta z Niebylca z koncertem utworów patriotycznych. Po zakończonej uroczystości druhowie OSP udali się na okolicznościowy poczęstunek do budynku GOK w Niebylcu.


Przemówienie wójta gminy Niebylec Zbigniewa Koraba wygłoszone z okazji Święta Narodowego 3 Maja oraz święta patronalnego strażaków.

Ojczyzna- kiedy myślę- wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam, mówi mi to serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym, aby wszystkich ogarnąć w przyszłość dawniejszą niż każdy z nas. Z niej się wyłaniam… gdy myślę Ojczyzna- by zamknąć ją w sobie jak skarb. Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę przeszłość, którą wypełnia. Ojczyzna- kiedy myślę- słyszę jeszcze dźwięk kosy, gdy uderza o ścianę pszenicy.

 

Czcigodni Kapłani, Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy Niebylec oraz przybyli goście

 

Przytoczone na wstępie słowa wiersza mówiące o Ojczyźnie, to słowa trudne , ale tym bardziej piękne, bo napisane piórem i wielokrotnie wypowiadane przez Największego z Polaków, naszego umiłowanego i nieodżałowanego Ojca Świętego Jana Pawła II Wielkiego, którego I rocznicę beatyfikacji obchodziliśmy przed dwoma dniami z nadzieją na rychłą kanonizację. I tak jak nasz naród i świat cały umiłował Jego, tak On ukochał Polskę, która dla niego była zawsze Ojczyzną ziemską. Jakże wymowne były Jego gesty i słowa kiedy za każdym razem po przybyciu do kraju całował ziemię i z wielkim wzruszeniem mówił: „Pozdrawiam Cię Polsko, Ojczyzno moja”. Dziś witając majową jutrzenkę i prosząc, aby tak jak przed laty, świeciła polskiej krainie zastanówmy się czym jest dla nas Ojczyzna.

Spotykamy się, aby wspólnie świętować, przypomnieć przeszłość, ale również refleksją ogarnąć teraźniejszość. W dniu wczorajszym obchodziliśmy święto flagi państwowej, naszego dumnie powiewającego na wietrze i bliskiemu sercu każdego Polaka biało- czerwonego sztandaru narodowego, który symbolizuje wolność, wielką wartość, która jeszcze do niedawna dla kilku pokoleń Polaków była wartością nieosiągalną. Dzisiejsza uroczystość ma wymiar szczególny, świętujemy bowiem uchwalenie konstytucji 3 maja, której celem nadrzędnym było zachowanie ciągłości i suwerenności państwa polskiego. Podczas obrad sejmu czteroletniego, który ze względu na wagę przyjętych w tym czasie ustaw przeszedł do historii pod mianem Sejmu Wielkiego, istniało kilka stronnictw, które reprezentowały sprzeczne interesy, nierzadko niezgodne z polską racją stanu. Okazało się jednak, iż zwyciężyła miłość do Ojczyzny i przekonanie o tym, że dobro Rzeczypospolitej jest najwyższym prawem. Zwycięstwo stronnictwa patriotycznego i uchwalenie konstytucji gwarantującej Polsce wejście na drogę reform pokazało, iż w imię dobra można się zjednoczyć. Jaka wielka euforia musiała panować na ulicach Warszawy, kiedy zewsząd słychać było okrzyki: wiwat naród, wiwat konstytucja, wiwat król, wiwat wszystkie stany. Radość niestety nie trwała długo ponieważ nie wszyscy akceptowali zapowiadane zmiany. To przez ich upór, egoizm, zranioną dumę, a w końcu zdradę, Polska straciła szansę na sanację i po kilku latach heroicznych niekiedy walk utraciła niepodległość. Z tej gorzkiej lekcji historii powinniśmy wyciągnąć właściwą naukę. Cieszmy się suwerennością, ale z drugiej strony nie pozwólmy sobie narzucać praw, które są nam w naszej narodowej tradycji obce i sprzeczne nie tylko z nauką społeczną Kościoła, lecz godzące w polską rację stanu. Nie gódźmy się na to, aby nas dzielono na światłych europejczyków i zacofanych obrońców krzyża. Zarówno dla jednych jak i drugich jest miejsce, wszyscy są Polsce potrzebni. Już najwyższy czas, aby egoizm ustąpił miejsca zdrowemu rozsądkowi. Jako obywatele mamy nie tylko prawo, ale też święty obowiązek domagać się tego od tych, od których teraz zależy przyszłość narodu i państwa. Życie publiczne musi być wypełnione prawdą, zaś tym którzy jej żądają należy się szacunek, bo nie są oni obywatelami drugiej kategorii. Rzeczywistość dnia dzisiejszego jest jednak inna, ten podział, o którym wspomniałem, jest coraz głębszy i nie jest to dzieło przypadku. Naród polski w swej bolesnej historii nieraz manifestował swoją polskość, swoje przywiązanie do Kościoła, ale zawsze w przeszłości czynił to wobec obcych i okupantów. Dziś jakby na ironię katolicki naród musi manifestując, pisząc petycje, prosić rządzących o miejsce dla telewizji TRWAM, która dla wielu samotnych, chorych, cierpiących, ale też dla zwykłych ludzi jest ostoją spokoju, nadziei, wiary w lepsze jutro, ale też mówiącą prawdę o rzeczywistości, której inne media nie podejmują. Trwa zapoczątkowana przed kilku laty wojna o rząd dusz. Pamiętamy jak nie tak dawno po bardzo długim okresie wróciła nauka religii do szkół. Dziś jest ona solą w oku rządzących, bo już od września znika z ramowych planów nauczania, co w konsekwencji oznaczać będzie zaniechanie jej nauczania w publicznych placówkach oświatowych- pytanie dlaczego? Takich pytań jest więcej. Takie pytania musimy sobie zadawać na co dzień, zastanawiać się nad nimi i znajdywać właściwe odpowiedzi. Nasz stosunek do otaczającej nas rzeczywistości, do tego jak reagujemy na te podstawowe dla nas Polaków-katolików kwestie, to jest miara naszego współczesnego patriotyzmu. Nie usuwajmy go na dalszy plan myśląc, iż dziś w czasie szeroko pojętej wolności jest on niepotrzebny. Jest to nasz święty obowiązek, bo wolność to wielka wartość, która została nam nie tylko dana, ale i zadana.

Niech zatem ta 221 rocznica uchwalenie Konstytucji 3 Maja wszystkim nam pozwoli na nowo właściwie odczytać i zrozumieć wartość Ojczyzny, wolności, a nade wszystko potrzeby bycia patriotą. Jakże dobrze rozumiał ten obowiązek umiłowany Ojciec Święty Jan Paweł II, który mówił: „Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego ma prawo do miłości szczególnej”.

Drodzy Państwo!

Nie bez powodu dzisiejsza uroczystość odbywa się pod pomnikiem św. Floriana, który już od dziesiątków lat góruje nad Niebylcem. Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, 221 rocznica majowej konstytucji, to również wigilia święta św. Floriana, którego druhowie strażacy obrali za swego patrona. Ich obecność wśród Nas jest bardzo wymowna. To ci, którzy z narażeniem życia nie oczekując nic w zamian, bronią i chronią nasz dobytek. Są zawsze pierwsi tam, gdzie ludzie potrzebują pomocy. Pełnią podstawową funkcję w systemie bezpieczeństwa publicznego gminy. Pozwólcie druhowie strażacy, że w dniu Waszego święta za tę piękną, bezinteresowną i ofiarną służbę Wam podziękuje. Szczęść Wam Boże.

Dzisiejsze święto, to święto wolności, ale również radości. Dlatego też jako Wójt w imieniu własnym oraz samorządu naszej niebyleckiej gminy wszystkim Państwu serdecznie dziękując za przybycie i uświetnienie swą obecnością naszej uroczystości życzę radosnego świętowania w gronie najbliższych.

Witaj dniu 3 Maja, który wolność nam zwiastujesz, Polska dzisiaj tryumfuje!