29 grudnia 2011 tradycyjnie zorganizowane zostało spotkanie prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Niebylcu. Spotkanie odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy i celem jego było podsumowanie mijającego roku oraz omówienie planów funkcjonowania OSP na rok przyszły. Z uwagi na termin spotkania miało ono charakter również uroczysty i było okazją do złożenia sobie noworocznych życzeń.

 

W podsumowaniu roku 2011 zwrócono uwagę na pozyskany z końcem roku przez OSP Jawornik nowy lekki samochód ratowniczy marki Renault – jednostka z Jawornika weszła jako pierwsza z terenu gminy w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Podkreślony został również sukces jednostek OSP na powiatowych zawodach sportowo pożarniczych – w tym roku praktycznie w każdej grupie jednostki z gminy Niebylec (Konieczkowa, Połomia, Niebylec, Lutcza oraz Gwoźnica Górna) zajmowały miejsca na podium, co niewątpliwie świadczy o świetnym przygotowaniu oraz pasji naszych strażaków. W spotkaniu udział wzięli kapelan gminy OSP ks. Artur Grzęda, prezes ZG ZOSP RP dh Adam Błądziński, komendant gminny ZOSP RP dh Stanisław Daszykowski, cżłonek komisji rewizyjnej zarządu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP dh Józef Dzindzio, wójt gminy Zbigniew Korab, przewodnicząca rady gminy Danuta Lęcznar, skarbnik Edward Wolanin, sekretarz Antoni Chuchla oraz druhowie delegaci poszczególnych jednostek OSP z terenu gminy Niebylec.

M.Lenart, foto: R.Haduch