Początkiem roku informowaliśmy Państwa o odebraniu przez strażaków z OSP Jawornik nowego lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego marki Renault Master (niebylec.com.pl/index.php/gospodarka-i-inwestycje/92-nowoczesny-samochod-ratowniczo-gasniczy-w-osp-jawornik). Jednostka OSP mająca dotychczas na wyposażeniu średni samochód pożarniczy Star 244 chcąc sprostać wymaganiom Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego rozpoczęła staranie o pozyskanie lekkiego pojazdu strażackiego. Udało się tego dokonać wraz z końcówką roku 2011. 5 maja br. strażacy z Jawornika zorganizowali uroczystość oficjalnego przekazania i poświęcenia nowego samochodu.

 

Uroczystość rozpoczęła się od przemarszu druhów OSP Jawornik, pocztów sztandarowych OSP z terenu gminy Niebylec oraz zaproszonych gości do kościoła parafialnego pw Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Jaworniku. W kościele została odprawiona msza św. koncelebrowana przez ks. Adama Kaczora proboszcza miejsca, ks. Artura Grzędę kapelana gminnego strażaków, ks. Jerzego Gajdę proboszcza parafii w Baryczce oraz ks. Jana Krzywińskiego pierwszego rektora rektoratu w Jaworniku. Ks. Gajda w kazaniu podkreślił niezwykle ważną rolę strażaków ochotników w środowisku lokalnym oraz przybliżył postać św. Floriana, patrona strażaków. Po zakończonej mszy św. uczestnicy uroczystości udali się na plac przez Domem Strażaka w Jaworniku. Na miejscu zgodnie z ceremoniałem OSP dowódca uroczystości druh Rafał Krupa złożył meldunek druhowi Markowi Śliwińskiemu prezesowi Zarządu Powiatowego ZOSP RP. Dh Rafał Krupa jest aktualnie studentem ostatniego roku Wyższej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie i jednocześnie czynnym członkiem OSP Niebylec. Po złożonym meldunku nastąpił akt wciągnięcia flagi państwowej na maszt oraz odegranie hymnu państwowego przez Orkiestrę Dętą z Niebylca. Następnie wójt gminy Zbigniew Korab dokonał przekazania kluczyków do samochodu ratowniczo-gaśniczego Renault Master na ręce przedstawicieli zarządu OSP: dh prezesowi Adamowi Lochowi, dh naczelnikowi Zbigniewowi Pięciakowi oraz kierowcy dh Janowi Błądzińskiemu. Po tej czynności ks. Adam Kaczor poświęcił nowy samochód oraz zebranych druhów.

Podczas uroczystości głos zabierali przybyli goście m.in. kapelan strażaków ks. Artur Grzęda, dh Józef Dzindzio członek komisji rewizyjnej Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie, Robert Godek starosta strzyżowski oraz bryg. mgr inż. Piotr Rędziniak komendant Powiatowy PSP w Strzyżowie, który przypomniał, że OSP Jawornik jako jedna z pierwszych jednostek w powiecie została wcielona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego już w 1996 roku. Z uznaniem dla dokonań OSP Jawornik jak i jednostek OSP z terenu gminy Niebylec wypowiedział się również dh Marek Śliwiński, który zwrócił uwagę na świetnie wyposażenie strażaków z gminy Niebylec, jedne z najlepszych w powiecie strzyżowskim. Dh Śliwiński podkreślił dokonania sportowe ochotników z gminy Niebylec, którzy niemal przy każdej edycji zawodów sportowo pożarniczych zdobywają zazwyczaj wszystkie najbardziej liczące się miejsca. Tuż po tej wypowiedzi głos zabrał wójt gminy Zbigniew Korab, który przybliżył starania samorządu gminnego jak i druhów o pozyskanie nowego pojazdu. Przy tej okazji podkreślił on obok zarządu również osobiste poświęcenie dh Jana Błądzińskiego kierowcy OSP Jawornik w pozyskiwaniu samochodu Renault Master. Następnie głos zabrał Jan Wojtaszek radny Rady Gminy Niebylec, który przypomniał o pomocy jakiej udzieli mu strażacy podczas niebezpiecznego zdarzenia, przy tej okazji wręczył również kierowcy breloczek ze św. Krzysztofem, patronem kierowców. Wypowiedzi zakończył dh Adam Loch omawiając kroki jakie zostały poczynione w celu pozyskania samochodu do jednostki. Na tym uroczystość została zakończona, po czym odbył się okolicznościowy poczęstunek oraz zabawa taneczna.

Uroczystość była prowadzona przez dh Ryszarda Marszałka, a udział w niej jeszcze oprócz wspomnianych wyżej osób wzięli m.in.: przewodnicząca Rady Gminy Danuta Lęcznar, sekretarz Urzędu Gminy Antoni Chuchla, skarbnik UG Edward Wolanin, dyrektor oddziału Banku Spółdzielczego w Niebylcu Marian Ostrowicz, radny Rady Gminy Adam Parys, komendant gminny ZOSP RP w Niebylcu dh Stanisław Daszykowski wraz prezesem Zarządu Gminnego ZOSP dh Adamem Błądzińskiem oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaworniku Grażyną Polewczak.