Święto Konstytucji 3-go Maja należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt upamiętniających uchwalenie w 1791 r. ustawy regulującej ustrój prawny Polski. Ten pamiętny dokument był pierwszą spisaną konstytucją w Europie i drugą na świecie. W gminie Niebylec 3 mają br obchodzono nie tylko 219 rocznicę uchwalenia konstytucji, ale tradycyjnie w dniu tym uczczono również święto patronalne strażaków.

 Gminne obchody Święta Konstytucji oraz dnia strażaka zostały rozpoczęte od przemarszu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych spod budynku wielofunkcyjnego GOK do kościoła parafialnego w Niebylcu, gdzie została odprawiona uroczysta msza święta. W koncelebrze okolicznościowej mszy udział wzięli ks prałat Stanisław Stęchły - proboszcz miejsca, ks. Artur Grzęda - kapelan gminny strażaków oraz ks katecheta Andrzej Chmiel. Po zakończonej mszy świętej strażacy, delegacje instytucji samorządowych, szkół oraz uczestniczy nabożeństwa udali się pod pomnik św. Floriana w Niebylcu, gdzie właściwą kolejność uroczystości koordynował druh Edward Wolanin. Pod pomnikiem Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab przyjął meldunek od Komendanta Gminnego ZOSP RP druha Stanisława Daszykowskiego. Wójt Gminy wygłosił następnie okolicznościowe przemówienie, w którym przypomniał okoliczności powstania trzeciomajowej konstytucji. Zauważył on, iż majowe święto było świętem radosnym jednakże trudno w tym dniu w pełni przeżywać je w takiej atmosferze, gdyż 3 tygodnie wcześniej w katastrofie pod Smoleńskiem zginęło tyle ważnych dla ojczyzny ludzi. Wójt zacytował preambułę uchwalonej w 1791 r. konstytucji oraz przypomniał najważniejsze jej założenia akcentując jak na tamte czasy nowatorskość oraz ponadczasową patriotyczną wartość tegoż dokumentu. Same obchody Święta Konstytucji mają jak wspomniał Wójt burzliwą historię przeplataną zakazami jego obchodzenia jak i przywracaniem należnego miejsca w kalendarzu najważniejszych państwowych uroczystości. W miejscu tym uczestnicy mogli dowiedzieć się, iż istnieją dowody w postaci starych zdjęć z lat 20 ubiegłego stulecia przedstawiające podniosły charakter Święta 3 mają obchodzonego w Niebylcu. Wójt kończąc przemówienie przy okazji święta patronalnego strażaków złożył podziękowania dla członków OSP dziękując im w imieniu swoim jak i całego samorządu za bezinteresowną służbę na rzecz drugiego człowieka oraz złożył życzenia pomyślności wraz z błogosławieństwem Bożym.

Po wygłoszonej mowie zgromadzeni złożyli kwiaty pod pomnikiem patrona strażaków. Pierwsza wiązanka kwiatów została złożona przez przedstawicieli samorządu gminnego, następnie strażaków, delegacje młodzieży szkolnej, przedstawicieli instytucji oraz organizacji.

Zakończeniem uroczystości był koncert pieśni patriotycznej w wykonaniu Orkiestry Dętej z Niebylca pod batuta kapelmistrza Janusza Raka oraz występ zespołu taneczno-marszowego Mażoretki Dżet. Muzycy zaprezentowali m.in. Mazurka 3-go Maja, Gaude Mater Polonia, Gdy naród do boju oraz wiązankę pieśni żołnierskiej. Po zakończonej uroczystości strażacy udali się do budynku wielofunkcyjnego na okolicznościowy poczęstunek.

[info. oraz foto. M.Lenart]