W dniu 1 grudnia 2010 r. w świetlicy Urzędu Gminy miała miejsce pierwsza sesja Rady Gminy Niebylec VI kadencji. Poprzedziła ją msza św. w kościele p.w. Znalezienia Krzyża w Niebylcu, którą celebrował Ks. Prałat Stanisław Stęchły.

 

W skład nowej Rady Gminy w Niebylcu weszli następujący radni: Antoni Basamon, Stanisław Daszykowski, Witold Koza, Krzysztof Kozdraś, Henryk Książek, Piotr Kudła, Małgorzata Lasota, Eugeniusz Lech, Stanisław Lenart, Danuta Lęcznar, Adam Parys, Grzegorz Smela, Robert Szpond, Leszek Turoń i Jan Wojtaszek. Podczas posiedzenia nowo wybrani radni złożyli ślubowanie. Aktu tego dokonał również Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab.

Na posiedzeniu radni dokonali wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Powołana komisja skrutacyjna w składzie: Małgorzata Lasota, Stanisław Lenart i Piotr Kudła przeprowadziła tajne głosowanie. W jego rezultacie Przewodniczącą Rady Gminy ponownie została Danuta Lęcznar, natomiast Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Henryk Książek.

Wójt Gminy Zbigniew Korab złożył informację o stanie budżetu i mieniu gminy, zaś Sekretarz Gminy Antoni Chuchla o obowiązującym prawie miejscowym. Oprócz radnych i sołtysów w obradach udział wzięli m.in. nowo wybrani radni Rady Powiatu Strzyżowskiego: Maria Chuchla - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, Zofia Dzika - członek zarządu oraz Józef Dzindzio. Podziękowali oni wszystkim za wybór i zapewnili, iż będą pracowali dla dobra naszej gminy.

oprac. Monika Godek