Miło nam zakomunikować o wyróżnieniu trzech małżeństw z gminy Niebylec medalami Za Zasługi dla Obronności Kraju, przyznanymi przez Ministra Obrony Narodowej RP. Odznaczenia przyznane zostały za wychowanie co najmniej 3-ch synów, którzy pełnili bądź pełnią wzorową służbę wojskową. Uroczyste wręczenie medali obyło się 31 marca 2011 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie.

Odznaczenia zostały przyznane dla 11 małżeństw w powiatu strzyżowskiego, w tym Państwu Bogusławie i Jerzemu Czyż, Katarzynie i Bronisławowi Kobiałka oraz Kazimierze i Józefowi Marczak z gminy Niebylec. Uroczystość przebiegała w doniosłej atmosferze - rozpoczęła się od meldunku Szefa Wydziału Rekrutacji WKU mjr Krzysztofa Kowala. Po odegraniu hymnu państwowego przez muzyków orkiestry wojskowego garnizonu w Rzeszowie Starosta Strzyżowski Robert Godek przywitał zgromadzonych. Po odczytaniu decyzji Ministra Obrony Narodowej, aktu odznaczenia medalami dokonał Zastępca Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie płk dypl. Zbigniew Winiarski. Do gratulacji oraz podziękowań przyłączyli się również przedstawiciele gmin powiatu strzyżowskiego, m.in. Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab, który w asyście kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Niebylcu Pani Zofii Leszczak wręczył wyróżnionym rodzicom z Niebylca kwiaty oraz okolicznościowe adresy. Gratulacje oraz słowa uznania pod adresem wyróżnionych skierował obecny na uroczystości Pan Andrzej Reguła Wicewojewoda Podkarpacki. W uroczystości udział wzięli m.in. również Wicestarosta Strzyżowski Pan Jan Stodolak oraz członek Zarządu Powiatu Pan Zdzisław Sarna