15 sierpnia 2011 roku w Baryczce odbyły się coroczne Dożynki Gminne. Nieodłącznym elementem gminnego święta plonów jest msza święta dziękczynna za zakończone żniwa, prezentacja wieńców dożynkowych oraz dorobku kulturalnego lokalnych artystów jak również wiele innych atrakcji związanych z terenem naszej gminy.

Dożynki gminne rozpoczęły się od mszy świętej koncelebrowanej przez ks. Jerzego Gajdę proboszcza parafii pw. Nawiedzenia Matki Bożej w Baryczce, ks. Adama Kaczora proboszcza parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Jaworniku oraz ks. Zygmunta Mularskiego proboszcza parafii pw. Św. Antoniego Padewskiego w Gwoźnicy Górnej. Po zakończonej mszy świętej Orkiestra Dęta z Niebylca wraz z grupą Mażoretek przeprowadziła uczestników dożynek spod kościoła parafialnego na plac obok Domu Wiejskiego w Baryczce, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Na miejscu odegrany został tradycyjny hejnał dożynkowy, a powitania przybyłych gości dokonał sołtys sołectwa Baryczka Stanisław Mazur. Następnie starostowie dożynek w osobach Pani Wiesławy oraz Stanisława Bałajewiczów wręczyli bochen chleba upieczonego z tegorocznych zbóż na ręce Wójta Gminy Niebylec Zbigniewa Koraba. Przy tej okazji Wójt Gminy wygłosił okolicznościową mowę. Głos zabierali również zaproszeni goście. Kolejnym punktem dożynek była prezentacja wieńców wykonanych przez mieszkańców gminy Niebylec zrzeszonych w Kołach Gospodyń Wiejskich i innych organizacjach jak również grupy osób, które spotkały się po to by wspólnie uwić tradycyjny wieniec. Prezentacja była urozmaicona śpiewem scholi parafialnej z Baryczki. Całą prezentację jak i imprezę poprowadził aktor teatru Jaruga z Rzeszowa Pan Andrzej Piecuch. Prezentacja wieńców miała również na celu wyróżnienie i wytypowanie wieńców na konkurs oraz prezentacje szczebla wojewódzkiego. Komisja sędziowska w składzie Pani Zofia Antonina Migała z Sędziszowa, Maria Ruszała z Glinika oraz Andrzej Piecuch postanowiła wyróżnić grupy wieńcowe z: KGW Lutcza, Grupy Rencistek z Baryczki, KGW z Jawornika oraz KGW Połomia. Wyróżnione zostały również wieńce przygotowane przez KGW Gwoźnica Górna, PZEiR z Połomi, KGW z Gwożdzianki oraz grupy dzieci z Baryczki. Doceniając jednak trud wykonania wieńca dożynkowego organizatorzy dożynek każdej grupie wieńcowej przyznali nagrodę. W gminnych dożynkach w Baryczce wzięła udział dotychczas największa liczba wieńców, a wśród nich sporo grup wiecowych reprezentowanych przez dzieci i młodzież. Nagrody wszystkim delegacjom wieńcowym wręczył Wójt Gminy Niebylec. W przerwach prezentacji wieńców uczestnicy mogli podziwiać taniec oraz muzykę lokalnych grup artystycznych. Występowały młodsza oraz starsza grupa Mażoretek, kapele Jany oraz Cajmery. Dwukrotnie wystąpił również gość z Wiśniowej Zespół Pieśni i Tańca Wisznia, prezentując tradycyjny taniec jak również stroje ludowe. Zakończeniem tegorocznych dożynek była zabawa taneczna z zespołem Gold z Hermanowej.

M.Lenart