Dni Gminy Niebylec to impreza wpisana na stałe w kalendarz wydarzeń kulturalnych gminy już od lat. Tegoroczna ich edycja odbyła się 2 i 3 lipca 2011 w hali widowiskowo sportowej przy Zespole Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Niebylcu. Oprócz stałych punktów takich jak prezentacja lokalnego dorobku kulturalnego oraz wręczenia honorowych nagród Wójta Gminy Niebylec, święto gminy zbiegło się z rozpoczęciem II Międzynarodowego Pleneru Malarskiego Niebylec 2011.

 

Pierwszy dzień imprezy rozpoczął się od występu teatru Maska z Rzeszowa. Artyści wystawili spektakl dla dzieci i nie tylko autorstwa Siarhieja Kawalou pt. Filipek i Baba Jaga w tłumaczeniu Halima Kality i reżyserii Olega Żiużdy. Po zakończonym spektaklu Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab zaprosił zgromadzoną widownię do podziwiania wystawy fotografii poświęconej 25 leciu istnienia Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu. Ponadto wraz z Ryszardem Dudkiem Komisarzem II Międzynarodowego Pleneru Malarskiego Niebylec 2011 przedstawił uczestników pleneru. Dzień drugi Dni Gminy rozpoczął się od bloku prezentującego dorobek artystów tworzących przy GOK Niebylec. Jako pierwsza wystąpiła grupa Spojrzenie, prezentując znane utwory polskiej sceny muzycznej, następnie wystąpiła para taneczna w pokazie tańca towarzyskiego oraz zaraz po nich zespół tańca towarzyskiego VOLT. Kolejni miejscowi artyści występujący podczas dni gminy to zespół śpiewaczy Malina, kapela ludowa Jany, kapela Cajmery, Jazz Band oraz Orkiestra Dęta wraz z Mażoretkami. Zespół taneczno marszowy Mażoretki wystąpił zarówno podczas koncertu orkiestry dętej jak również przy nagraniach popularnych utworów muzycznych, a składał się z grupy starszej oraz niedawno debiutującej grupy młodszej dziewcząt. Po obszernym bloku muzycznym wręczone zostały Honorowe Nagrody Wójta Gminy Niebylec. Nagrody wręczał Wójt Gminy Zbigniew Korab w asyście Przewodniczącej Rady Gminy Niebylec Danuty Lęcznar, sekretarza Urzędu Gminy Antoniego Chuchli oraz pracownika Urzędu Gminy Moniki Godek. W tym roku uhonorowani zostali: - w kategorii Działalność oświatowa nagrodę otrzymał Tadeusz Gruba z Niebylca - nauczyciel historii pracujący w Baryczce od 28 lat, od 1991 pełni funkcję dyrektora tamtejszej szkoły podstawowej. Pan Tadeusz aktywnie uczestniczył w budowie tejże szkoły, tamtejsi uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, a sama placówka należy do najpiękniejszych w gminie, - w kategorii Gospodarka nagrodę otrzymała firma Dom-Most z Lutczy. Firma świadczy usługi w dziedzinie budowlanej, a w szczególności infrastruktury drogowo-budowlanej. Jest ona znana w gminie i okolicy z rzetelności, sumienności i fachowości. Nagrodę odebrał właściciel Jan Janusz, - w kategorii Działalność rolnicza nagrodę otrzymał Pan Jerzy Bator z Gwoźnicy Dolnej. Prowadzi on 7 hektarowe gospodarstwo rolne, specjalizuje się w hodowli bydła mlecznego oraz uprawie owoców miękkich. Pan Jerzy działa w wielu instytucjach związanych z rolnictwem - jest członkiem Rady Krajowej Centralnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, członkiem zarządu Podkarpackiej Izby Rolniczej, przewodniczących Rady Powiatowej PIR w Strzyżowie oraz inicjatorem wielu przedsięwzięć z zakresu rolnictwa, - w kategorii Troska o człowieka nagrodę otrzymała Pani Małgorzata Krupa, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niebylcu. Jest ona nauczycielem biologii w SP Jawornik, funkcję przewodniczącej GKRPA pełni od 10 lat wykazując się dużą aktywnością i zaangażowaniem na rzecz osób z problemami alkoholowymi oraz ich rodzin. W pełnieniu tejże funkcji społecznej cechuje ją takt oraz bardzo duża wrażliwość, - w kategorii Działalność sportowa nagrodzonym został Pan Stanisław Telesz działacz sportowy z Połomi. Jest on jednym z założycieli klubu sportowego Aramix oraz byłym dziś piłkarzem pierwszego składu tego klubu. Na przestrzeni lat był on członkiem zarządu klubu, inicjatorem wielu imprez sportowych oraz opiekunem uzdolnionej sportowo młodzieży. Zawodowo Pan Stanisław Telesz jest zastępca dyrektora Wydziału Rolnictwa i Środowiska Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego - w kategorii Służba publiczna nagrodzono Pana Stanisława Daszykowskiego z Konieczkowej. Jest on Radnym Rady Gminy Niebylec nieprzerwanie od 1998 r., wieloletnim prezesem Kółka Rolniczego w Konieczkowej, komendantem gminnym ZOSP w Niebylcu do 2001r. Pan Stanisław jest inicjatorem i pomysłodawcą wielu przedsięwzięć, takich jak budowa Domu Strażaka w Konieczkowej , zakupu samochodu pożarniczego, wyposażenia i sprzętu p.poż, angażuje się w wielorakie przedsięwzięcia gminne, wiejskie i parafialne, - w kategorii Bezpieczeństwo publiczne nagrodzona została Ochotnicza Straż Pożarna w Gwoźnicy Górnej. Jednostka została założona w 1951 r. i wpisuje się w system bezpieczeństwa publicznego gminy. Pełni jednocześnie wiele funkcji pozapożarniczych , wśród których najbardziej istotna to funkcja kulturotwórcza, organizatorska i oświatowe. W imieniu jednostki OSP z Gwoźnicy Górnej nagrodę odebrał prezes Pan Józef Słupek oraz naczelnik Pan Stanisław Chyłek. Wójt Gminy uhonorował również sportowców Mateusza Babiarza oraz Kacpra Wierzbickiego. Mateusz Babiarz zdobył m.in. Mistrzostwo Polski Osób Niesłyszących w narciarstwie alpejskim. Jest on reprezentantem Uczniowskiego Klubu Sportowego Gwoździk z Gwoźnicy Górnej, rok temu dostał powołanie do kadry narodowej osób niesłyszących. Kacper Wierzbicki z Połomi trenuje judo w klubie Policyjne Towarzystwo Sportowe Walter. Jest zdobywcą wielu wysokich miejsc w zawodach organizowanych w kraju jak i zagranicą. Po zakończonej ceremonii wręczania nagród honorowych Wójta Gminy głos zabrał Jerzy Dudek dyrektor Biura Wystaw Artystycznych, a zarazem komisarz pleneru malarskiego. Jerzy Dudek przedstawił publiczności sylwetki artystów biorących udział w II Międzynarodowym Plenerze Malarskim Niebylec 2011. Po zakończonej prezentacji malarzy głos zabrał Pan Antoni Chuchla prezes powstałego niedawno Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej, który przybliżył jego charakter oraz cele. Prezes zachęcił mieszkańców do czynnego udziału w pracach towarzystwa skupiającego regionalistów związanych z terenami gminy Niebylec. Towarzystwo miało swoje stoisko w holu hali widowiskowo sportowej, gdzie każdy zainteresowany mógł dowiedzieć się więcej o nim, jak również wypełnić deklarację członkowską. Korytarz hali widowiskowo sportowej był wypełniony również stoiskami m.in. Niebyleckiego Klubu Zręczne Ręce, stoiska z obrazami autorstwa Zygmunta Zabłysza z Gwoźnicy Górnej oraz stoiska firmy kosmetycznej Avon. Wspomniany Niebylecki Klub Zręczne Ręce jest to grupa pań z terenu gminy Niebylec zajmująca się szeroko pojętym rękodziełem. Podczas Dni Gminy Niebylec panie Dorota Rzeźnikiewicz Stawarz - opiekun i instruktor klubu oraz Irena Lenart wręczyły Wójtowi Gminy wyhaftowany herb gminny Niebylec. Dni Gminy Niebylec zakończone zostały występem zespołu Impuls