18 maja br. w Gwoźnicy Górnej gościła Uta Przyboś - malarka, poetka, absolwentka Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Brukseli oraz Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie, córka wybitnego poety-gwoźniczanina Juliana Przybosia, którego imię nosi miejscowa szkoła podstawowa. Wizyta p.Uty Przyboś miała znaczenie historyczne, gdyż po raz pierwszy osoba z najbliższej rodziny zmarłego w 1970 r. najsłynniejszego poety naszego regionu spotkała się oficjalnie z przedstawicielami lokalnej społeczności.

 

Główna część wydarzeń związanych z tym spotkaniem miała miejsce w Zespole Szkół w Gwoźnicy Górnej, gdzie na sali gimnastycznej zebrali się zaproszeni goście oraz miejscowi księża, grono pedagogiczne, uczniowie szkoły i mieszkańcy wsi. Gminę reprezentowali przedstawiciele lokalnych władz oraz placówek kultury: Wójt Gminy Niebylec - Zbigniew Korab, Przewodnicząca Rady Gminy - Danuta Lęcznar, Sekretarz Gminy - Antoni Chuchla, dyr. GOK-u - Wiktor Bochenek, pracownicy Biblioteki Publicznej w Niebylcu, red. Głosu Niebylca - Agata Sołtyńska. Wśród gości znaleźli się również: Mieczysław Łyp - poeta, krytyk literacki, wykładowca Centrum Polonus Uniwersytetu Rzeszowskiego, ks. Mieczysław Szostak - gwoźniczanin, proboszcz Parafii św. Wawrzyńca w Rymanowie, red. Radia Rzeszów - Iwona Piętak, dyr. Szkoły Podstawowej w Gwoźnicy Dolnej - Luiza Pięciak wraz z delegacją nauczycieli i uczniów, dyr. Zespołu Szkół w Niebylcu - Lucyna Adamiak-Małek, sołtys wsi Gwoźnica Górna i przewodniczący Rady Rodziców - Piotr Kozdraś. O godz. 12.00 dyr. ZS w Gwoźnicy Górnej - Małgorzata Pryć powitała serdecznie p.Utę Przyboś oraz wszystkich przybyłych. Następnie wysłuchano programu słowno-muzycznego poświęconego poezji i biografii Patrona szkoły, który zaprezentowali uczniowie miejscowego gimnazjum. Po części artystycznej nastąpił wywiad z głównym gościem spotkania prowadzony przez p. M. Łypa, dzięki czemu zebrani mogli bliżej poznać życiorys i twórczość Uty Przyboś, mając również możliwość zadawania własnych pytań. Na koniec Wójt Gminy podziękował córce Juliana Przybosia za przybycie i wręczył jej okolicznościowy upominek, zapraszając na kolejne wizyty. Po tym oficjalnym pożegnaniu chętni mogli jeszcze zdobyć autograf poetki. Spotkanie w szkole zakończyło się ok. godz. 14. Później p. Uta Przyboś wraz z delegacją gości oraz przedstawicielami społeczności szkolnej odwiedziła gwoźnicki cmentarz, gdzie złożono kwiaty i znicze na grobie jej ojca, po czym udano się na poczęstunek przygotowany w Domu Ludowym przez Radę Rodziców. Mamy nadzieję, że ta wizyta wpisze się jak najlepiej w pamięć naszego szanownego gościa, zaowocuje kolejnymi spotkaniami oraz pozostawi również trwały, cenny ślad w świadomości całego środowiska lokalnego.

Tekst: ZS Gwoźnica Górna, zdjęcia zostały udostępnione dzięki uprzejmości P. Piotra Kozdrasia