Dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z naszej gminy powiększyły w ostatnim tygodniu swoje wyposażenie o nowy agregat prądotwórczy marki Honda EP13500TE AVR oraz motopompę pożarniczą Tohatsu M 8/8. Pierwsze z wymienionych specjalistycznych urządzeń trafiło na wyposażenie OSP Połomia, drugie natomiast do OSP Niebylec.

 Zakup urządzeń możliwy był dzięki pozyskaniu przez Urząd Gminy w Niebylcu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, który to agregat Honda o wartości 11 413,75 zł dofinansował w kwocie 7 989,63 zł pozostała cześć pokryta została ze środków własnych gminy Niebylec. Wartość motopompy Tohatsu wyniosła 30 909, 60 zł , WFOŚiGW dofinansował tenże zakup kwotą 15 000 zł, pozostała cześć pochodziła ze środków własnych gminy Niebylec. Zakupiony sprzęt z pewnością przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa na terenie gminy Niebylec poprawiając stan zaplecza sprzętowego na terenie gminy często niezbędnego podczas gaszenia pożarów czy też powodzi.