Wójt Gminy Niebylec Zbigniew KorabSukcesem zakończyły się starania Wójta Gminy Niebylec Zbigniewa Koraba o pozyskanie środków finansowych na odbudowę dróg zniszczonych przez powódź. W dniu dzisiejszym (14.03.2012) Gmina otrzymała promesy od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na ogólna kwotę 380 000 zł. Dodając udział własny samorządu w wysokości 20% łączne nakłady na ww cel zamkną się w kwocie 450 000 zł.

 

Ze środków tych zostaną wykonane następujące zadania:

  1. Remont drogi gminnej Baryczka – Domaradz.

  2. Remont drogi gminnej Konieczkowa-Rybia-Jawornik.

  3. Remont drogi gminnej Gwoźnia Górna-Granica.