W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Niebylec ogłoszony został przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia drogi krajowej Nr 9 Radom – Rzeszów – Barwinek w miejscowościach Baryczka i Połomia oraz drogi powiatowej Nr 1932 Jawornik - Gwoździanka w miejscowości Jawornik – etap III.

 Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogi krajowej Nr 9 Radom - Rzeszów - Barwinek w miejscowościach Baryczka i Połomia oraz drogi powiatowej Nr 1932 Jawornik - Gwoździanka w miejscowości Jawornik, w tym w szczególności: układanie kabli w rowach kablowych - 1930 m, układanie kabli w rurach - 362 m, montaż słupów oświetleniowych oraz opraw oświetlenia zewnętrznego wraz z żarówkami w ilości 29 szt. Przewidywanym terminem zakończenia prac jest koniec kwietnia 2014 r.

Oferty można składać do 10 grudnia 2013 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy.

Więcej szczegółów na stronie BIP:
bip.niebylec.pl - Zamówienia publiczne - Zamówienia 2013