Zdjęcie na którym Piotr Pilch - wicemarszałek Województwa Podkarpackiego wręcza umowę wiceprezesowi zarządu LGD Annie Siewierskiej oraz sekretarzowi zarządu Krzysztofowi Kozie

W dniu 9 stycznia Krzysztof Koza – Zastępca Wójta Gminy, a zarazem Sekretarz Zarządu LGD C.K. Podkarpacie wraz z Wiceprezes Zarządu Anną Siewierską podpisali Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027 na łączną kwotę 2 561 427,61 euro. Środki te mogą posłużyć na poprawę infrastruktury turystycznej i oznaczenie szlaków w gminach, promocję lokalnych produktów, tworzenie nowych miejsc pracy, projekty edukacyjne jak również pomoc dla seniorów. Środki te będą do wykorzystania w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2023 – 2027.

Lokalna Grupa Działania C. K. Podkarpacie działa na terenie gmin Czudec, Wielopole Skrzyńskie oraz Niebylec. LGD C.K. Podkarpacie to otwarte forum społeczeństwa zorientowanego na partnerską współpracę, w dążeniu do możliwie najlepszego wykorzystania lokalnych zasobów naturalnych, walorów kulturowych i historycznych, w celu poprawy jakości życia mieszkańców. Kierunki i płaszczyzny działań Stowarzyszenia to między innymi: wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, opracowanie oferty turystycznej regionu, edukacja ekologiczna i kulturowa mieszkańców, poprawa standardu życia na obszarach wiejskich itd.

Na podstawie:

https://podkarpackie.pl/index.php/fundusze-eu/aktualnosci/miliony-euro-dla-podkarpackich-wsi
https://nowiny24.pl/z-pozytkiem-dla-podkarpacia-90-mln-euro-na-lokalne-strategie-rozwoju-dla-mieszkan-obszarow-wiejskich-zdjecia-wideo/ar/c1-18222345
http://ckpodkarpacie.eu/

Zdjęcie z podpisania umowy na którym obecny jest Piotr Pilch - wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, wiceprezes zarządu LGD Anna Siewierska oraz sekretarz zarządu Krzysztof Koza