Infografika o treści 82 miliony złotych najwyższy budżet w historii Gminy Niebylec, 36 milionów złotych

Uchwałą Rady Gminy Niebylec z dnia 19 stycznia 2024 roku został przyjęty budżet gminy na 2024 rok, który jest podstawowym instrumentem do realizacji ustawowych zadań gminy.

Budżet ten zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wynosi 82 miliony złotych. Jest on zbilansowany i nie ma potrzeby zaciągania kredytu. Tak więc kondycja finansowa Gminy Niebylec jest bardzo dobra, ponieważ nie posiadamy żadnych zobowiązań finansowych do spłacenia. Budżet zapewnia realizację wszystkich wydatków bieżących w zakresie edukacji, pomocy społecznej, kultury i sportu, infrastruktury drogowej i komunalnej. Jego wysokość jest największa w historii gminy, a wyjątkowość polega na tym, iż nie ma potrzeby zaciągania kredytu. Jednakże jego największa wartość to wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w kwocie 36 milionów złotych. Warto zaznaczyć, iż niemal 80% tej kwoty stanowią pieniądze pozyskane ze źródeł zewnętrznych. Realizacja inwestycji w znaczny sposób przyczyni się do polepszenia infrastruktury Gminy Niebylec, a tym samym do podniesienia poziomu życia mieszkańców.

Zbigniew Korab Wójt Gminy Niebylec

Krzysztof Koza Zastępca Wójta Gminy Niebylec

Witold Koza Przewodniczący Rady Gminy Niebylec

 2024 02 budzet 02

2024 02 budzet 03