Gmina Niebylec otrzymała 1 147 600,00 zł na zadanie: Modernizacja oświetlenia ulicznego dróg publicznych na terenie Gminy Niebylec poprzez wymianę opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne oprawy LED. Wartość inwestycji: 1 434 500,00 zł Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Gmina Niebylec otrzymała kolejne dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program inwestycji strategicznych na modernizację oświetlenia ulicznego dróg publicznych na terenie gminy.

W ramach inwestycji zostanie wykonana modernizacja istniejącego na terenie Gminy Niebylec oświetlenia ulicznego dróg publicznych, polegająca na wymianie 755 opraw nieenergooszczędnych
z żarówkami sodowymi na nowe oprawy energooszczędne (LED) z możliwością zdalnego sterowania. Inwestycja zapewni wzrost efektywności energetycznej na terenie Gminy Niebylec ale przede wszystkim poprzez poprawę jakości oświetlenia na drogach publicznych zapewni wzrost bezpieczeństwa i komfortu korzystania z dróg przez mieszkańców.
W wyniku realizacji inwestycji znacznie pomniejszą się ponoszone przez Gminę Niebylec koszty związane z rachunkami za energię elektryczną, a także koszty ponoszone przez Gminę Niebylec na utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego na jej obszarze.

Infografika o treści: DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD, PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH, MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DRÓG PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY NIEBYLEC POPRZEZ WYMIANĘ OPRAW NIEENERGOOSZCZĘDNYCH  NA ENERGOOSZCZĘDNE OPRAWY LED, DOFINANSOWANIE 1 147 600,00 zł, CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 434 500,00 zł