Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek_odpis_aktu_skr_zpl_wlj.pdf)WNIOSEK o wydanie odpisu aktu: skróconego, zupełnego, wielojęzycznego[WNIOSEK o wydanie odpisu aktu: skróconego, zupełnego, wielojęzycznego]
Pobierz plik (wniosek_zasw_rejestr_mszk.pdf)WNIOSEK o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców[WNIOSEK o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców]
Pobierz plik (wniosek_wpis_rsc_zg_zgr.pdf)WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU STANU CYWILNEGO AKTU ZGONU SPORZĄDZONEGO ZA GRANI[WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU STANU CYWILNEGO AKTU ZGONU SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ]
Pobierz plik (wniosek_wpis_rsc_ur_zgr.pdf)WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU STANU CYWILNEGO AKTU URODZENIA SPORZĄDZONEGO ZA G[WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU STANU CYWILNEGO AKTU URODZENIA SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ]
Pobierz plik (wniosek_wpis_rsc_zagr.pdf)WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU STANU CYWILNEGO AKTU MAŁŻEŃSTWA SPORZĄDZONEGO ZA [WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU STANU CYWILNEGO AKTU MAŁŻEŃSTWA SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ]
Pobierz plik (wniosek_zmiana_imie_nazwisko.pdf)WNIOSEK O ZMIANĘ IMIENIA LUB NAZWISKA[WNIOSEK O ZMIANĘ IMIENIA LUB NAZWISKA]
Pobierz plik (wniosek_zamieszczone_danych_rsc.pdf)Wniosek o wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestr[Wniosek o wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stany cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby]
Pobierz plik (wniosek_zaswiadczenie_stan_cywilny.pdf)Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym[Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym]