Sesje Rady Gminy Niebylec

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 25 marca 2024 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Niebylcu odbędzie się sesja Rady Gminy Niebylec z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji – przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
 • maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Niebylec;
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Niebylec nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa;
 • wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 r.;
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec.
 1. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Witold Koza

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 5 marca 2024 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Niebylcu odbędzie się sesja Rady Gminy Niebylec z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji – przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
 3. Przyjęcie informacji na temat stanu bezpieczeństwa publicznego Gminy Niebylec.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
 • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niebylec w roku 2024;
 • zmiany uchwały Nr LXII/397/2023 Rady Gminy Niebylec z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Niebylcu;
 • przekształcenia Przedszkola Samorządowego w Niebylcu poprzez zmianę jego siedziby;
 • wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 r.;
 1. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy
Witold Koza