Dodatkowy nabór dla zainteresowanych montażem kotła na biomasę

Szanowni Państwo,

Gmina Niebylec ogłasza dodatkowy nabór dla zainteresowanych montażem kotła na biomasę (pellet, ziarna zbóż - owies) w ramach projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Ze względu na odnotowane rezygnacje z montażu kotła przez część mieszkańców z listy podstawowej, jak i rezerwowej, do przydziału na gospodarstwa z terenu naszej gminy wciąż pozostaje około 10-15 kotłów.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowane Mieszkanki i Mieszkańców Gminy Niebylec do zgłaszania się do Urzędu Gminy celem wypełnienia niezbędnej dokumentacji, doboru mocy instalacji i podpisania umowy uczestnictwa w projekcie. Ilość instalacji i moc jest ograniczona, zatem o wejściu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Dostępne warianty przewidziane w projekcie:

Kocioł na biomasę – 15 kW

Kocioł na biomasę – 20 kW

Kocioł na biomasę – 25 kW

Kocioł na biomasę – 30 kW

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze projektu pod nr tel. 17 27 73 998 lub osobiście w Urzędzie Gminy, pok. nr 14 i 15.