Obraz z treścią: REALIZACJA PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE - STATYSTYKA GMINY NIEBYLEC. Dane obejmują okres od początku trwania Programu do 31.03.2024 r. dla Gminy Niebylec przedstawiają się następująco: Powiat STRZYŻOWSKI, Gmina NIEBYLEC, Liczba złożonych wniosków 203 szt., Liczba zawartych umów 174 szt., Przedsięwzięcia zrealizowane (umowy zakończone) 96 szt., Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji 1749042,13 zł, Przedsięwzięcia zrealizowane w części i w całości 127 szt., Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji 2683036,61 zł Więcej informacji o programie znajdą państwo na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/