Zdjęcie rozkładu autobusowego ze znakiem autobusu

Od dnia 16 sierpnia 2022 r. Powiat Strzyżowski realizuje przewóz osób w ramach Publicznego Transportu Zbiorowego na liniach:

  • Huta Gogołowska – Stępina – Cieszyna – Frysztak – Wiśniowa – Strzyżów
  • Lutcza – Żyznów – Godowa – Strzyżów,
  • Gwoźnica Górna – Gwoźnica Dolna – Konieczkowa – Niebylec – Jawornik – Lutcza.

Poniżej rozkłady jazdy.

Gwoźnica Górna - Lutcza

Lutcza - Strzyżów

Huta Gogołowska - Strzyżów

Logotyp Kasy Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Strzyżowie przypomina, że z dniem 31 maja 2022 roku upływa termin na złożenie w KRUS zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenia o wysokości kwoty należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy.

Obowiązek dotyczy rolników lub domowników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, a jednocześnie prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Niezłożenie zaświadczenia/oświadczenia lub niezachowanie terminu jest równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia w KRUS z dniem 1 czerwca 2022 r., chyba że ubezpieczony rolnik lub domownik zaprzestał prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w sposób trwały lub okresowy przed upływem terminu na złożenie tego zaświadczenia lub oświadczenia.

Infografika o treści: Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie rozpoczyna prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Czudec, Niebylec i Wielopole Skrzyńskie, reprezentantów trzech sektorów: publicznego, społecznego oraz gospodarczego tj. lokalnych liderów, przedstawicieli JST, organizacji pozarządowych, członkiń KGW, klubów sportowych, przedsiębiorców, rolników, sołtysów oraz osoby fizyczne mające na uwadze rozwój swoich miejscowości oraz aktywnego udziału w tworzeniu ww. dokumentu i wspólnego wypracowania optymalnej ścieżki rozwoju obszaru objętego LSR w nowym okresie programowania poprzez udział w otwartych spotkaniach warsztatowych w każdej z Gmin. Gmina Czudec Sala Widowiskowa w Urzędzie Gminy w Czudcu ul. Starowiejska 6 38-120 Czudec 04.07.2022 roku godzina od 13:00 do 15:30, Gmina Niebylec Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu Niebylec 182a 38-114 Niebylec 04.07.2022 roku godzina od 16:00 do 18:30, Gmina Wielopole Skrzyńskie Budynek Kulturalno-Oświatowy w Wielopolu Skrzyńskim Wielopole Skrzyńskie 244 39-110 Wielopole Skrzyński 05.07.2022 roku godzina od 12:00 do 14.30 Czekamy na Państwa pomysły i propozycje, jednocześnie zachęcamy do aktywnego udziału w spotkaniach Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie ul. Rynek 8, 38-120 Czudec, Tel. 17-276-47-96, e.mail: ckpodkarpacie@czudec.pl, www.ckpodkarpacie.eu

Szanowni Państwo,
Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie przystępuje do prac związanych z opracowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na przyszły okres programowania 2021-2027.
Dokument strategiczny zostanie opracowany z udziałem lokalnej społeczności.
Jedną z metod udziału lokalnej społeczności w proces tworzenia dokumentu są spotkania konsultacyjne, które zostaną przeprowadzone w każdej z gmin członkowskich (Czudec, Niebylec, Wielopole Skrzyńskie).
Celem spotkań konsultacyjnych jest opracowanie wspólnych kierunków działań dla naszego obszaru na nowy okres programowania 2021-2027. Podczas spotkań zostaną przedstawione informacje nt. założeń nowego RLKS -innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, partnerstwo.
Wszystkie potrzeby obszaru zostaną zebrane w formie badań Państwa opinii i posłużą do określenia celów, a w przyszłości podziału środków w ramach przyszłego budżetu LGD.

Logotypu Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Unia Europejska Fundusz Spójności

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zaprasza na
II spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy
dla obszaru Natura 2000
Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030
w trybie on-line

Termin spotkania:
11 kwietnia 2022 r. godz. 10.00

Spotkanie odbędzie się w trybie on-line za pomocą aplikacji Microsoft Teams. Najpóźniej godzinę przed spotkaniem na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie pod adresem: https://www.gov.pl/web/rdos-rzeszow/wislok-srodkowy-z-doplywami-plh180030 zostanie udostępniony link do spotkania. Do uczestnictwa w spotkaniu nie jest wymagana instalacja aplikacji MS Teams.

W razie pytań proszę kontaktować się na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem 17 785 00 44 wew. 666.

Projekt nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” (PZObis)