Infografika o treści: SZKOLENIE DLA POTANCJALNYCH BENEFICJENTÓW W RAMACH NABORU Z ZAKRESU: Rozwoju przedsiębiorczości  na obszarze wiejskim, objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. 17.11.2021 r. godzina 10:00 Siedlisko Janczar w Pstrągowej UWAGA: Uczestników szkolenia obowiązuje wcześniejsza rejestracja do dnia  10.11.2021 roku do godz. 15:00, nr tel.  503 385 062 Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

LGD C.K. Podkarpacie informuje, że budżet LGD w ramach poddziałania 19.2 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju zwiększył się o dodatkowe środki w wysokości 291 000,00 EURO tj. 1 164 000 zł , w tym 500 000,00 zł na podejmowanie działalności gospodarczej. Planowany termin naboru przewidziany jest na listopad/grudzień 2021 r.