Plakat informacyjny o koloniach nad morzem organizowanych przez Związek Młodzieży Wiejskiej w Mrzeżynie w dniach 22-30.08.2024. Kolonie odbędą się w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym FAMA-STA (pawilon C) przy ul. Kołobrzeskiej 32, 72-330 Mrzeżyno. W programie m.in.: gry i zabawy integracyjne, aktywności na świeżym powietrzu, plażowanie, dyskoteki, gry terenowe, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, konkursy i pogadanki. Kontakt: tel. 721 786 863. Kolonie dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

lakat informacyjny o koloniach nad jeziorem organizowanych przez Związek Młodzieży Wiejskiej w Sławie (woj. lubuskie) w dniach 25.07-02.08.2024. Kolonie odbędą się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "Janówka" przy ul. Nowosolskiej 2c, 67-410 Sława. W programie m.in.: zajęcia z podstaw żeglarstwa, gry i zabawy integracyjne, plażowanie, dyskoteki, gry terenowe, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, konkursy i pogadanki. Kontakt: tel. 721 786 863. Kolonie dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Związek Młodzieży Wiejskiej przedstawia ofertę wypoczynku letniego w formie wyjazdowej dla dzieci z terenu województwa podkarpackiego, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz emerytalno – rentowym lub pobiera świadczenia z KRUS (emerytura, renta).

Wypoczynek letni w formie kolonii dla dzieci rolników w 2024 roku jest dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 1200,00 zł na każdego uczestnika.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie niniejszej informacji interesantom Państwa placówki.

Odpłatność uczestników:

  • dzieci podlegające KRUS – 750,00 zł
  • pozostałe dzieci – 1950,00 zł

Turnus I: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy “Janówka”, ul. Nowosolska 2c, 67-410 Sława w terminie 25.07-02.08.2024

Turnus II: Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy FAMA-STA (pawilon C) ul. Kołobrzeska 32, 72-330 Mrzeżyno w terminie 22-30.08.2024

Program wypoczynku:

  • wycieczki turystyczno – krajoznawcze,
  • zajęcia z zakresu promowania aktywności ruchowej i sportowej wśród dzieci i młodzieży, w tym zajęcia sportowo-rekreacyjne na świeżym powietrzu,
  • zajęcia z zakresu promowania zdrowego żywienia oraz zdrowego trybu życia, profilaktyki uzależnień, promocji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Gospodarstwie Rolnym,
  • pogadanki i konkursy z zakresu zdrowia, sportu i BHP w rolnictwie.

Zapisy i informacje pod numerem telefonu: 721 786 863