Skan komunikatu o utrudnieniach w ruchu drogowym na odcinku drogi powiatowej Nr 1931 R Żarnowa - Niebylec w m. Żarnowa. Komunikat o treści: Starostwo Powiatowe w Strzyżowie informuje, że od dnia 9 stycznia 2024 r. (od godz. 9.00) zostanie zamknięty odcinek drogi powiatowej Nr 1931 R Żarnowa – Niebylec w miejscowości Żarnowa.  W związku z realizacją zadania pn. „Budowa drogi ekspresowej S19 od węzła Babica (bez węzła) - do m. Jawornik na odcinku od km 21+671,00 do km 33+241,60 o długości 11,57 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” wykonawca tj. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o. przedłożył w Starostwie zgłoszenie wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu polegające na tym, że z dniem 9 stycznia 2024 r. od godz. 9.00 zostanie zamknięty odcinek drogi powiatowej Nr 1931 R Żarnowa – Niebylec w miejscowości Żarnowa. Wprowadzone utrudnienia w ruchu są okresowe i wynikają z planowanej budowy węzła drogowego Strzyżów – Żarnowa w ciągu drogi S-19.  Kierowcy i mieszkańcy mogą w tym czasie korzystać z innych, alternatywnych dróg dojazdowych do i ze Strzyżowa tj. drogi Nr 1938 Połomia - Glinik Charzewski oraz drogi wojewódzkiej nr 989 Strzyżów – Lutcza.

Starostwo Powiatowe w Strzyżowie informuje, że od dnia 9 stycznia 2024 r. (od godz. 9.00) zostanie zamknięty odcinek drogi powiatowej Nr 1931 R Żarnowa – Niebylec w miejscowości Żarnowa.

W związku z realizacją zadania pn. „Budowa drogi ekspresowej S19 od węzła Babica (bez węzła) - do m. Jawornik na odcinku od km 21+671,00 do km 33+241,60 o długości 11,57 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” wykonawca tj. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o. przedłożył w Starostwie zgłoszenie wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu polegające na tym, że z dniem 9 stycznia 2024 r. od godz. 9.00 zostanie zamknięty odcinek drogi powiatowej Nr 1931 R Żarnowa – Niebylec w miejscowości Żarnowa. Wprowadzone utrudnienia w ruchu są okresowe i wynikają z planowanej budowy węzła drogowego Strzyżów – Żarnowa w ciągu drogi S-19.

Kierowcy i mieszkańcy mogą w tym czasie korzystać z innych, alternatywnych dróg dojazdowych do i ze Strzyżowa tj. drogi Nr 1938 Połomia - Glinik Charzewski oraz drogi wojewódzkiej nr 989 Strzyżów – Lutcza.