OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY KOŃCOWEJ WĘGLA o treści Gmina Niebylec ogłasza sprzedaż końcową węgla na preferencyjnych zasadach. Do sprzedaży pozostało 73,8 t węgla w sortymencie orzech w cenie 1800,00 zł za tonę. W cenę nie jest wliczony transport surowca. Sprzedaż końcowa odbywa się bez ograniczeń ilościowych i terytorialnych. Osoby, które nabyły już 3 tony w sezonie 2022/2023, mogą ponownie wnioskować o zakup. Zakupu węgla mogą dokonać także mieszkańcy spoza Gminy Niebylec. Chętni do zakupu węgla muszą złożyć WNIOSEK - osobiście, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP. Decyduje kolejność zgłoszeń. Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2023 r. Sprzedaż węgla potrwa do 31 lipca 2023 r. Informację wydano na postawie art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw.