Gmina Niebylec ogłasza sprzedaż końcową węgla na preferencyjnych zasadach  Gmina Niebylec ogłasza sprzedaż końcową węgla na preferencyjnych zasadach. Do sprzedaży pozostało ok. 82,3 t węgla w sortymencie orzech w cenie 1900,00 zł za tonę. W cenę nie jest wliczony transport surowca.  Sprzedaż końcowa odbywa się bez ograniczeń ilościowych (osoby, które zakupiły już 3 tony w sezonie 2022/2023, mogą ponownie wnioskować o zakup), jak i ograniczeń terytorialnych (zakupu węgla mogą dokonać także mieszkańcy spoza Gminy Niebylec).  Chętni do zakupu węgla muszą złożyć WNIOSEK - osobiście, bądź w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP. Decyduje kolejność zgłoszeń.  Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2023 r.  Sprzedaż węgla potrwa do 31 lipca 2023 r.  Informację wydano na podstawie art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw.

Gmina Niebylec ogłasza sprzedaż końcową węgla na preferencyjnych zasadach. Do sprzedaży pozostało ok. 82,3 t węgla w sortymencie orzech w cenie 1900,00 zł za tonę. W cenę nie jest wliczony transport surowca.

Sprzedaż końcowa odbywa się bez ograniczeń ilościowych (osoby, które zakupiły już 3 tony w sezonie 2022/2023, mogą ponownie wnioskować o zakup), jak i ograniczeń terytorialnych (zakupu węgla mogą dokonać także mieszkańcy spoza Gminy Niebylec).

Chętni do zakupu węgla muszą złożyć WNIOSEK – osobiście, bądź w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2023 r.

Sprzedaż węgla potrwa do 31 lipca 2023 r.

Informację wydano na podstawie art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw.

pdfWNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO (sprzedaż)

docWNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO (sprzedaż)