Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab pragnie poinformować, że Projekt partnerski Gminy Niebylec i Wielopole Skrzyńskie pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”, złożony w ramach Osi priorytetowej III Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE (projekty parasolowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, został wybrany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
Głównym celem strategicznym projektu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie gmin Niebylec
i Wielopole Skrzyńskie poprzez montaż na 791 obiektach mieszkalnych do końca 2018 roku 964 szt. nowoczesnych instalacji OZE o łącznej mocy zainstalowanej 4,52 MW.

Informujemy mieszkańców Gminy Niebylec zainteresowanych udziałem w projekcie parasolowym OZE, że na dzień 14 grudnia wpłynęło 50 deklaracji, w związku z czym Gmina Niebylec będzie próbowała aplikować o dotację w partnerstwie z innymi gminami. Na ostatniej sesji Rady Gminy Niebylec, która odbyła się 13 grudnia br. Wójt Gminy oraz Rada Gminy postanowili o obniżeniu docelowego wkładu własnego mieszkańców do poziomu 15 % kosztów netto plus podatek VAT. Dotyczyć to będzie wszystkich deklaracji, a więc tych, które dopiero wpłyną, jak również tych, które zostały już złożone. Ta korzystna dla mieszkańców zmiana nastąpiła po analizie wytycznych Urzędu Marszałkowskiego dotyczących opracowywania projektów w ramach RPO Województwa Podkarpackiego 2014–2020, Oś Priorytetowa Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE. Nabór wniosków do Urzędu Marszałkowskiego potrwa ostatecznie do 2 marca 2017 r.

W związku z tym przedłuża się termin składania deklaracji w Gminie Niebylec do dnia 20 stycznia 2017 r.

Zbigniew Korab
Wójt Gminy Niebylec

Szanowni Państwo,

Gmina Niebylec informuje, że zamierza przystąpić do projektu unijnego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia,  Działanie 3.1 Rozwój OZE.

Wstępne założenia zakładają, że projekt polegał będzie na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, w tym w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i kotłów na biomasę, ale również pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Niebylec.

Przewidywane dofinansowanie wyniesie maksymalnie do 70% kosztów kwalifikowanych.

4 grudnia 2016 na terenie gminy Niebylec miały miejsce spotkania informacyjne dotyczące projektu unijnego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia,  Działanie 3.1 Rozwój OZE. Podczas spotkań w Połomi, Gwoźnicy Górnej, Lutczy oraz Niebylcu uczestnicy zostali poinformowani o wstępnych założeniach projektu przygotowanego przez Gminę Niebylec, polegającego na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, w tym w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i kotłów na biomasę, ale również pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy.
Poniżej prezentujemy materiały ze spotkań oraz wszelkie dokumenty konieczne do uczestnictwa mieszkańców w Projekcie.

Mieszkańców zainteresowanych udziałem w Projekcie prosimy o złożenie Deklaracji udziału w Projekcie, Oświadczenia – kryteria rekrutacji, oraz Ankiety mającej na celu określenie doboru instalacji OZE. Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy, w nieprzekraczalnym terminie do 19 grudnia  2016 r. (osobiście lub pocztą lub poprzez przesłanie skanu na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem: 17 277 34 54 – decyduje data wpływu do Urzędu).