Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wójt Gminy Niebylec ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wybrano następujące oferty na realizację zadań:

1) z zakresu kultywowania tradycji lokalnych i zwyczajów ludowych wyrażone w szczególności poprzez wydanie publikacji poświęconej kulturze lub historii obszaru gminy:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Znalezienia Świętego Krzyża w Niebylcu: Wydanie „Przewodnika po parafii pw. Znalezienia Świętego Krzyża w Niebylcu” - 3 000 zł,
Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej:    Wydanie publikacji śpiewnika pt. „Hej kapela” -    2 500 zł,

2) z zakresu kultywowania tradycji lokalnych i zwyczajów ludowych wyrażone w szczególności poprzez propagowanie potraw lokalnych i obrzędów ludowych oraz wspieranie tradycji kulturalno-społecznych gminy:
Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich w Niebylcu - Propagowanie potraw lokalnych zwyczajów i obrzędów ludowych oraz wspieranie tradycji kulturalno-społecznej gminy poprzez uczestnictwo w organizacji następujących wydarzeń. Kwota przyznanej dotacji: 4 500 zł.

Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Niebylec z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dla organizacji pozarządowych