Zdjęcie z widokiem Hali Sportowej w Gwoźnicy Górnej

Celem tego konkursu jest zaprezentowanie najciekawszych i najlepszych inwestycji budowlanych w regionie, które oddano do użytku w ciągu 5 ostatnich lat i odebrano do końca 2020 r. W konkursie mogą też brać udział obiekty i budynki zrealizowane przez wykonawcę lub inwestora mającego siedzibę na Podkarpaciu, a także projekty architektoniczne, które opracowali w ciągu 5 ostatnich lat projektanci, architekci i pracownie architektoniczne działające na terenie województwa podkarpackiego

Hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Gwoźnicy Górnej została wybudowana przez samorząd Gminy Niebylec. To nowoczesny obiekt o powierzchni zabudowy wynoszącej ponad 1000 m², powierzchni użytkowej równej 758 m² i kubaturze niemal 7850 m³.
Wymiary zewnętrzne hali przekraczają moduł 33 x 20 m, przy czym wymiary samej areny sportowej wynoszą 28 x 15 m. Wysokość hali przekracza 9 m, natomiast nad całą areną sportową wysokość minimalna wynosi co najmniej 6 m.
Uczniowie i sportowcy, którzy tu trenują i korzystają z hali sportowej mają też do dyspozycji pełne zaplecze sanitarno-szatniowe, obejmujące dwa komplety szatni z prysznicami i umywalkami, toaletę dla niepełnosprawnych, kantorek, magazynek na podręczny sprzęt sportowy, magazyn na materace, przybory gimnastyczne i osprzęt do obsługi imprez sportowych. Bezpośredni dostęp do hali z poziomu szkoły zapewnia wykonany łącznik, dzięki czemu uczniowie mają możliwość bezpiecznego przejścia na zajęcia z w-f, bez konieczności wychodzenia na dwór. Kompleksowość i nowoczesność zastosowanych rozwiązań pozwala równolegle prowadzić na hali rozgrywki w piłkę koszykową, siatkową, ręczną i nożną, tenisa oraz badmintona.
Oprócz codziennych zajęć dydaktycznych z podopiecznymi szkoły, na hali regularnie prowadzone są zajęcia dodatkowe, w tym w szczególności zajęcia pozalekcyjne w ramach szkolnych klubów sportowych, przygotowujące uczniów do zawodów sportowych, treningi z piłki nożnej i siatkowej, turnieje i zawody w grach zespołowych. Obiekt pełni także funkcje rekreacyjne, kulturalne i ekspozycyjne, dzięki czemu dobrze służy nie tylko dzieciom i młodzieży, ale także mieszkańcom tej części gminy.
Poniesione przez Gminę Niebylec nakłady na inwestycję wyniosły ponad 4 mln zł. Dzięki staraniom Wójta Gminy Niebylec Zbigniewa Koraba udało się pozyskać 1,5 mln zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej.

Zdjęcie z widokiem hali sportowej w Gwoźnicy Górnej