27 października 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

Wszystkich przybyłych gości powitała Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Niebylcu Zofia Leszczak.

Osoby, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50  i więcej lat są nagradzane w naszym kraju na mocy ustawy z dnia 16.10.1992r o orderach i oznaczeniach (Dz.U.90 poz.450 ze zm.) specjalnym medalem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ma on kształt sześcioramiennej gwiazdy, w środku której z jednej strony jaśnieje napis „’Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, a z drugiej widnieją dwie srebrzyste róże.

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przyznając Dostojnym Jubilatom medale przekazał również życzenia i gratulacje.

 

Zgodnie z ustawą w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dekoracji medalami dokonał Wójt Gminy Pan Zbigniew Korab, a Przewodnicząca Rady Gminy Pani Danuta Lecznar i Sekretarzem Gminy Pan Antoni Chuchla wręczyli , pamiątkowe dyplomy i kwiaty.

Medalami  za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczeni zostali:

Za 60- lat  pożycia związku małżeńskiego państwo:

Magdalena i Stanisław Bomba z Konieczkowej, Eugenia i Jan Hajduk z Gwoździanki,

Za 50- lat pożycia związku małżeńskiego państwo:

   1.  Zofia i Kazimierz Barć                 z Małówki

   2.  Janina i Kazimierz Domaradzki   z Jawornika

   3.  Olga i Edward Lutak                    z Jawornika

   4.  Helena i Stanisław Marcinowski  z Jawornika

   5.  Maria i Sylwester Musiał              z Połomi

   6.  Maria i Władysław Nowak           z Baryczki

 Podniosłą chwilę uczczono wznosząc toast symboliczną lampką szampana, a „100 lat” odśpiewano przy dźwiękach Kapeli Ludowej „Jany”

Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć, Jubilaci w miłej atmosferze przy kawie wspominali lata, które razem przeżyli trwając ze sobą w dobrych i trudnych chwilach życia.

Uroczyste spotkanie zostało umilone melodiami Kapeli „Jany”. Jubilatka złotych godów Pani Maria Nowak w imieniu wszystkich Jubilatów  podziękowała za zorganizowanie spotkania.

 Dostojnym Jubilatom Wójt Gminy i wszyscy mieszkańcy naszej gminy życzą jak najlepszego zdrowia, pogody ducha oraz życzliwej opieki i miłości od najbliższych na wiele następnych lat.