26 kwietnia 2015 r. grupa ponad 40 strażaków z gminy Niebylec, Orkiestra Dęta z Niebylca oraz Mażoretki wzięli udział w 7. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na Jasną Górę. Pierwsza Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę odbyła się w 1939 roku. Wtedy to ok. 15 tysięczna rzesza ślubowała Matce Bożej Jasnogórskiej wierność służbie Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. W Kaplicy strażacy złożyli ryngraf z rotą ślubowania w podziękowaniu za dotychczasową opiekę. Kolejne pielgrzymki następowały w latach: 1991, 1992 oraz 1999. Obecnie jasnogórskie pielgrzymki organizowane są co 5 lat. Jest to też niezwykłe spotkanie orkiestr dętych – podczas tegorocznej pielgrzymki zgromadziło się 130 orkiestr i 40 chórów śpiewaczych.

 

Wraz ze delegacjami poszczególnych jednostek z terenu gminy Niebylec w pielgrzymce uczestniczył również ks. dr Czesław Goraj proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Niebylcu, wójt gminy Zbigniew Korab, sekretarz Antoni Chuchla, Adam Błądziński prezes ZG ZOSP RP oraz Stanisław Daszykowski komendant ZG ZOSP RP w Niebylcu. Strażacy oraz orkiestra uczestniczyli w Eucharystii, której przewodniczył metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Strażaków. Msza była koncelebrowana przez kapelanów strażaków na czele z krajowym kapelanem ks. bryg. Janem Krynickim.

...„Jasna Góra to Dom Matki, przybywamy dziś, tu do Domu Matki, my polscy strażacy, profesjonaliści z Państwowej Straży Pożarnej i ochotnicy z Ochotniczej Straży Pożarnej - podkreślał w homilii abp Sławoj Leszek Głódź – Dlaczego tu przyszliście? Nawet z Jastarni widzę, znad morza i tylu miejsc, bo taka jest wasza wiara, bo taka jest siła waszego zawierzenia, bo takie jest pragnienie strażackich serc, wiernych Bogu i tradycjom ojczystym, serc, które po raz 7. po przemianach ustrojowych skrzykują się na ogólnopolską dziękczynną pielgrzymkę, na to swoiste pospolite ruszenie, które kieruje się ku wałom jasnogórskim, aby je zdobywać orężem miłości, zawierzenia, nadziei, wierności, także orężem polskości, które jest stabilnym, mocnym fundamentem waszej wspólnoty i waszego powołania”...

...„Wy tworzycie klimat zaufania do państwa, a co was wyróżnia? No oczywiście najpierw mundur, ale nade wszystko poczucie zawodowej stabilności i nie możecie być zależni od wahadła żadnej politycznej sceny, dotyczy to zarówno straży zawodowej jak i straży ochotniczej. Tej drugiej dochodzi jeszcze jeden element, kiedy trzeba na głos syreny alarmowej rzucić swoje aktualne zajęcia, całego siebie oddać dla ratowniczej akcji, czy to na drodze, czy przy pożarach i nieszczęściach, bo straż pożarna to szkoła służby, szkoła sumienia obywatelskiego - mówił do strażaków abp Sławoj Leszek Głódź – Mówiąc o straży pożarnej zwracamy nade wszystko uwagę na wymierne elementy jej funkcjonowania, a więc organizacja, sprzęt, szeroki zakres działań, ale straż to nie tylko sprawne, czasem nader trudne akcje związane z klęskami żywiołowymi, z pożarami, z wypadkami drogowymi, rozmaitymi zagrożeniami, czy z profilaktyką przeciwpożarową”…

We Mszy Św. udział wzięli również wysocy urzędnicy państwowi, związkowi oraz oficerowie PSP m.in. prezydent RP Bronisław Komorowski, Władysław Kosiniak-Kamysz minister pracy i polityki społecznej, Teresa Piotrowska minister spraw wewnętrznych, gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz, oraz Waldemar Pawlak prezes Zarządu Głównego ZOSP RP. Poczty sztandarowe z gminy Niebylec stanęły na jasnogórskich błoniach wraz z około 3000 delegacjami sztandarowymi z całej Polski. Eucharystia miała imponująca oprawę muzyczną w wykonaniu wspomnianych wcześniej 130 orkiestr dętych.