Zgodnie z decyzją rządu od dnia dzisiejszego (16.04.2020) na terenie całego kraju obowiązywać będzie nakaz zakrywania nosa i ust podczas przebywania w miejscu publicznym. Chodzi głównie o zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19. W związku z powyższym nasz samorząd włączył się w akcję zaopatrywania w maseczki mieszkańców Gminy Niebylec.

Od 14 kwietnia Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu, Gminna Biblioteka Publiczna w Niebylcu, Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej, Przedszkola Samorządowe działające na terenie gminy, Szkoła Podstawowa w Baryczce oraz wszyscy chętni rozpoczęli akcję szycia maseczek wielokrotnego użytku oraz jednorazowe. Gmina Niebylec zakupiła potrzebne materiały, a następnie przekazała je chętnym osobom, które podjęły się szycia. Na dzień dzisiejszy mamy już do bezpłatnego rozdysponowania ok. 1000 szt. takich maseczek dla osób, które jeszcze nie są w nie zaopatrzone. Chcemy, aby w pierwszej kolejności trafiły do osób starszych, potem do pozostałych dorosłych mieszkańców. Można je pobrać przy wejściu do Urzędu Gminy w Niebylcu oraz w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niebylcu.

Zdjęcia z akcji szycia maseczek dostępne są serwisie Google Photos: https://photos.app.goo.gl/YxjptV87qPWhaGSq7