Oddajemy do rąk Państwa Czytelników kolejne już wydawnictwo traktujące o historii  i dniu dzisiejszym Gminy Niebylec. Jest to album, który tematyką nawiązuje do albumu wydanego w 2009 r. z okazji 500-lecia Niebylca i pozwala na zauważenie dystansu, jaki przebyliśmy, jak zmienialiśmy się i czego w tym czasie dokonaliśmy.

Album składa się z dwóch części: pierwszej, poświęconej samemu Niebylcowi, w której ukazano wszystkie instytucje gminne, takie jak Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury, Gminną Bibliotekę Publiczną, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ale także miejscowy kościół parafialny, Bank Spółdzielczy, przychodnię Elpis, Policję itp., oraz drugiej dedykowanej każdej z 11 miejscowości wchodzących w skład Gminy. Dodatkowo każda część podzielona została na część tekstową, w której przedstawiono historię każdej wsi oraz jej dzień dzisiejszy, a także część fotograficzną, zawierającą fotografie najbardziej charakterystycznych miejsc.  Autorami albumu są sekretarz Gminy Antoni Chuchla, który jest autorem tekstów i który czuwał nad redakcją albumu, natomiast autorem fotografii jest Dawid Mazur z Jawornika. Album przybliża nam naszą Gminę, pozwala na odkrycie jej piękna oraz wyzwala emocjonalne pokłady wrażliwości.

Album będzie szeroko dostępny po względnej stabilizacji obecnej sytuacji epidemicznej.

Zbigniew Korab
Wójt Gminy Niebylec