Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim z terenu Gminy Niebylec pragniemy złożyć podziękowania za wytrwałą pracę i zaangażowanie na rzecz naszej lokalnej społeczności. Życzymy Wam wiele satysfakcji z pełnienia tej zaszczytnej roli,  niech Wasza praca przynosi owocne rezultaty, a decyzje podejmowane na rzecz dobra wspólnoty spotykają się z uznaniem mieszkańców.