Zdjęcie uczestników spotkania noworocznego w Niebylcu