Dożynki to wyjątkowe święto dla wszystkich mieszkańców gminy a zwłaszcza dla rolników, którym jesteśmy wdzięczni za trud i wysiłek włożony w tegoroczne zbiory. W tym roku 15 sierpnia 2015r. gospodarzem święta plonów było sołectwo Blizianka. Obchody dożynkowe rozpoczęły się uroczystą Mszą św., którą poprowadził ks. proboszcz Henryk Mazur w intencji rolników. Przybyli delegaci z całej gminy oraz mieszkańcy Blizianki złożyli na ołtarzu parafialnym liczne dary w postaci płodów rolnych, a oprawę mszy św. zapewniła parafialna orkiestra dęta z Gwoźnicy Górnej pod kierownictwem kapelmistrza Mariana Bocka. Ks. proboszcz podczas homilii mówił m.in. o ciężkiej pracy rolników. Na zakończenie Eucharystii poświęcone zostały wieńce dożynkowe. Po mszy świętej z kościoła uroczystym korowodem nastąpiło przejście gości i mieszkańców na miejsce zabawy dożynkowej. Cały korowód rozpoczynała grupa złożona z czterech muzyków, a w dalszej kolejności maszerowały delegacje z wieńcami ze wsi Blizianka oraz poszczególnych sołectw. Od rana słońce towarzyszyło organizatorom w ostatecznych przygotowaniach placu na spodziewane obrzędy dożynkowe.

Prowadząca imprezę Zofia Migała poprosiła Małgorzatę Lasotę- radną gminy Niebylec i Antoniego Szostaka o przywitanie gości wśród których byli: starosta strzyżowski Robert Godek, burmistrz Strzyżowa Mariusz Kawa, ks. proboszcz miejsca Henryk Mazur, wiceprzewodnicząca rady powiatu Maria Chuchla wraz z radnymi powiatowymi, sekretarz powiatu Jacek Boho, komendant powiatowej straży pożarnej w Strzyżowie Piotr Rędziniak, zastępca komendanta powiatowej policji Antoni Stojak, wiceprezes PIR Jerzy Bator, Marta i Stanisław Jakubowscy właściciele salonu suzuki w Rzeszowie, radni naszej gminy wraz z przewodniczącą rady gminy Danuta Lęcznar, wójt Zbigniew Korab z małżonką, dyr. szkoły podstawowej w Bliziance Małgorzata Lenart, sołtysi wsi, przewodniczące KGW z terenu gminy Niebylec wraz z członkiniami oraz prezesi OSP. W dalszej części starostowie Krystyna Drozd i Janusz Pietrucha złożyli na ręce wójta bochen chleba, który jest symbolem ciężkiej pracy rolnika. Po czym kapela" Jany" odśpiewała „Plon niesiemy plon..." Wójt w krótkiej przemowie podziękował za tak piękne, wspólne święto. Dożynki to dziękczynienie i dzisiaj to dziękczynienie pragniemy wyrazić panu Bogu. Ziarno rzucone w zaoraną ziemię przynosi owoc, który staje się chlebem i oby nigdy go nam nie zabrakło. To rolnikom dzisiaj chcemy oddać hołd i szacunek czynimy to tym bardziej, iż w dzisiejszych czasach prowadzić gospodarstwo rolne to wielkie wyzwanie. Trudną i znojną pracę rolnika doceni tylko ten kto na roli pracował powiedział wójt i obiecał dzielić się sprawiedliwie otrzymanym chlebem. Następnie zgodnie ze zwyczajem dożynkowym podzielono się chlebem z wszystkimi uczestnikami imprezy. Z kolei starosta Robert Godek dziękując za zaproszenie wyraził swoje uznanie dla otwartości, gościnności, życzliwości panującej na terenie Blizianki oraz gminy Niebylec. „Cieszy nas wszystkich rolnictwo to, że oprócz pięknego krajobrazu wspaniałych pejzaży, które mamy na terenie powiatu strzyżowskiego są jeszcze ludzie, którzy w tych trudnych warunkach jednak ten trud pracy na roli podejmują.." powiedział starosta. Wyraził radość z tego, że piękna tradycja jest kultywowana we wszystkich gminach powiatu strzyżowskiego, jednocześnie zaprosił do udziału w powiatowych dożynkach, które odbywały się w niedzielę. Ponadto złożył życzenia wszystkim zebranym aby ta praca i to świętowanie przyniosło jak najwięcej dobrych owoców. Po czym panie z KGW na czele z przewodniczącą odśpiewały przygotowane przez siebie kuplety.
W dalszej części obejrzeliśmy występ uczniów miejscowej szkoły podstawowej przygotowany pod kierunkiem Alicji Smeli a po nich zaprezentowała się jeszcze kapela ludowa „Jany". Później nadszedł czas na prezentację wieńców. Widać było ogrom pracy włożonej w przygotowanie tych prawdziwych arcydzieł. Wykonane z dbałością o najdrobniejsze szczegóły prezentowały się w promieniach słońca. Było ich 19. Trzy z Blizianki, trzy z Lutczy, trzy z Baryczki, dwa z Połomi, dwa z Jawornika oraz po jednym z Konieczkowej, Niebylca, Gwoźnicy Dolnej, Gwoźnicy Górnej, Małówki i Gwoździanki. Nawiązywały do naszej polskiej tradycji, gdyż według niej uplecione były ze wszystkich gatunków zbóż, ozdobione kwiatami, ziołami oraz kolorowymi wstążkami. Zebrani goście chętnie podziwiali i fotografowali misternie wykonane wieńce. Spośród wszystkich prezentacji komisja w składzie: Zofia Migała animator kultury z Sędziszowa, Halina Drogoń prezes Strzyżowskiego Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich i Wiktor Bochenek dyrektor GOK w Niebylcu wytypowali dwa wieńce na powiatowe dożynki do Strzyżowa w niedzielę 16 sierpnia. Były to wieniec KGW z Blizianki oraz wieniec grupy emerytek z Baryczki. Ponadto ta sam komisja wyróżniła wieniec KGW z Niebylca, KGW z Konieczkowej, KGW z Lutczy oraz KGW z Jawornika.
Po skończonej prezentacji radna Małgorzata Lasota podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznych dożynek w Bliziance i nastąpił moment wręczenia odznaczeń Świętego Izydora Oracza patrona rolników. Na wniosek wice-prezesa PIR Jerzego Batora oraz delegata Stanisława Kołuckiego odznaczenia otrzymali: Balbina Pięciak, Krystyna Drozd, Ewa Indyk, Stanisław Lasota, Eugeniusz Lech, Eugeniusz Jasiński, Jolanta Szostak.
Chwilę później nadszedł czas na część artystyczną. W programie zaprezentował się ZPiT „Bardo" z Wielopola Skrzyńskiego, który od 2005 roku działa przy Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Wielopolu. Zespół zaprezentował tańce śląskie, przeworskie i lubelskie oraz tańce narodowe : kujawiak i krakowiak. Choreografem i opiekunem zespołu jest Magdalena Tabasz – Mazur. Tuż po nim wystąpił zespół śpiewaczy „Krynicienka" z miasteczka Brody na Ukrainie. W międzyczasie 10 przystrojonych kramików wiejskich uginało się od domowych potraw i przysmaków, kusząc wszystkich przechodniów. Skosztować można było chociażby różnej maści placków i ciast, bigosu, chleba ze smalcem i ogórkiem. Wszystkie te dania serwowały uśmiechnięte i pogodne panie z KGW. Prezentacjom dożynkowym towarzyszyły stoiska z rękodziełem artystycznym Moniki Korab, swoją radą i pomocą służyły: Podkarpacka Izba Rolnicza, Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia. Zwieńczeniem dożynkowego święta był festyn z zespołem Randez Vous. Organizatorami święta plonów była parafia rzymsko katolicka, sołectwo, KGW i OSP w Bliziance, wójt gminy Niebylec oraz Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu. Obsługę gastronomiczną zapewniła firma AS Katering z Przemyśla.
Dziękujemy sponsorom: piekarni w Niebylcu oraz Teresie Sierżędze – Nowosad . W kulturze wsi święto plonów pełni ważną rolę. Jest to wotum wdzięczności dla stwórcy za pomyślne zbiory. Czasy się zmieniają, ludzie i sama wieś, jednak ta piękna tradycja jest podtrzymywana i kultywowana. Nie inaczej było w Bliziance. Przede wszystkim piękna pogoda, miła atmosfera oraz doskonałe jadło przyczyniło się do tego, aby tegoroczne dożynki uznać za bardzo udane.