I Jarmark NiebyleckiW dniu 3 maja 2015 r. odbył się Jarmark Niebylecki. Była to uroczystość nawiązująca do tradycyjnych targów i jarmarków niebyleckich, organizowanych tutaj od 1509 r., a więc od założenia miasta. Targi były tygodniowe – w poniedziałki, natomiast jarmarki dwa w roku – na święto Matki Boskiej Gromnicznej (2 lutego) i na święto św. Marii Magdaleny (22 lipca). Handlowano głównie końmi polskimi i węgierskimi. Dzisiaj trudno byłoby handlować końmi, dlatego też jako Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej postanowiliśmy przypomnieć jarmarczny gwar, tumult uczestników jarmarku oraz klimat towarzyszący jarmarkom, stąd kowale, ostrzarze noży, garncarze, wikliniarze i przedstawiciele innych ginących zawodów.

Nie mogło zabraknąć Żydów, wszak to właśnie oni w dawnych czasach, w połowie zamieszkiwali Niebylec oraz wróżek, policjanta, a przede wszystkim właściciela Niebylca i okoli, w rolę którego wcielił się wójt Zbigniew Korab.

Jarmarczny korowód pozytywnie usposabiał, skłaniał do zadumy i myśli o przeszłości, a piękna, słoneczna pogoda skłaniała do uczestnictwa w jarmarku i miłego spędzenia czasu.

Tekst pochodzi ze strony Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej towarzystwo.niebylec.pl. Poniżej  fotografie wykonane przez p. Bartłomieja Barę z Lutczy